Dánsko i nadále ve znamení pravice - parlamentní volby 2005

Vlastimil Havlík

Abstrakt

This article deals with the elections to the Danish parliament (Folketinget) held on the 8th February 2005. The article highlights three main points: Firstly, Anders Fogh Rasmussen became the first re-elected Liberal prime minister in Danish history. Secondly, the Social Democratic Party, the most successful Danish political party ever, achieved its worst results since so-called „earthquake-elections“ in 1973. Thirdly, the new minority government was formed by the Liberal Party and the Conservative People Party, supported by the right-wing Danish People’s Party, which remained third largest political party in Denmark.

Bibliografická citace

Havlík, V. (2005). Dánsko i nadále ve znamení pravice - parlamentní volby 2005. Středoevropské politické studie, 7(2–3), 313-321. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4143

Klíčová slova

Denmark; elections; political parties; Venstre;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bjørklund, Thor a Andersen, Jørgen Goul (1999): Anti-Immigration Parties in Denmark and Norway: The Progress Parties and the Danish People`s Party. (http://www.aub.auc.dk/phd/department02/text/1999/35031999_4.pdf).
Caramani, Daniele (2000): The Societies of Europe. Elections in Western Europe since 1815. Electoral Results by Constituencies, London: Macmillan.
Dočekalová, Pavla (2002): Dánské parlamenntí volby roku 2001. (http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Politologica1/Politologica11.pdf).
Elklit, Jørgen (1993): „Simpler than its Reputation: The Electoral System in Denmark since 1920.“ Electoral Studies 12. č. 1, 41-57.Goul Andersen, Jørgen (2003): „The General Election in Denmark. November 2001.“ Electoral Studies 22, č. 1, 186-193.
Grzybowski, Marian (1989): Systemy polityczne współczesnej Skandynawii. Warszava: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Havlík, Vlastimil, Šedo, Jakub a Čaloud, Dalibor (2004): „Systémy poměrného zastoupení.“ In: Volební systémy. Eds. Chytilek, Roman a Šedo, Jakub. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 104-142.
Hořejšová, Tereza (2005): Volební kampaň v Dánsku – opět ve znamení imigrace? (http://www.integrace.cz/integrace/koment_zobraz.asp?id=58).
Kopeček, Lubomír (2003): „Proměny dánské politiky.“ Politologický časopis 10, č. 3, 243-261.
Mareš, Miroslav; Kopeček, Lubomír; Pečínka, Pavel a Stýskalíková, Věra (2004): Etnické menšiny a Česká republika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989, Brno: CDK.
Parliamentary Elections and Election Administration in Denmark (http://www.ft.dk/?/samling/20042/menu/00000005.htm).
Parties and Elections in Europe - Denmark (http://www.parties-and-elections.de/denmark2.html).
Petersson, Olaf (1994): The Government and Politics of the Nordic Countries. Stockholm: Fritzes.
Qvortrup, Mads (2002a). „The Emperor`s New Clothes: The Danish General Elections 20 November 2001.“, West European Politics 25, č. 2, 205-211.
Rydgren, Jens (2004): „Explaining the Emergence of Radical Right-Wing Populist Parties: The Case of Denmark.“ West European Politics 27, č. 3, 474-502.
Skidmore-Hess, Daniel (2001): „The Danish Party System and the Rise of the Right in the 2001 Parliamentary Election“. International Social Science Review 78, No. 3-4, pp. 89-110.
Copyright (c) 2005 Vlastimil Havlík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.