Unie pro Evropu národů

Roč.7,č.2–3(2005)

Abstrakt
The conservative eurosceptical group ”Union for Europe of the Nations” (UEN) is one of the seven political groups currently existing within the European Parliament. This article introduces the history of the UEN, its political objectives, election results and also political structure. The main aim of the paper is to find out which of the political families defined by Klaus von Beyme the UEN represents. Perspectives of the UEN will be also mentioned.

Klíčová slova:
The Union for Europe of the Nations; parties; EU;
Biografie autora

Pavla Papírníková

Absolventka bakalářského studijního programu Politologie na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Reference

Cesta změny (http://www.cestazmeny.cz).
Dančák, B. (eds., 1999) – Pospíšil, I. – Rakovský, A.: Pobaltí v transformaci. Politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska, Brno, MPÚ.
E-mail od Patricie Brady ze dne 16. 11. 2004 na emailovou adresu Pavla.Papirnikova@seznam.cz.
Evropský parlament (http://www.europarl.eu.int.).
Fiala, P. (2003): Evropská ústava a politický systém Evropské unie, on-line text (http://www.cepin.cz/cepin/asp/clanek.asp?id=hzIFq9962Oyo).
Fiala, P. (eds., 1998): Politické strany v Evropském parlamentu, Brno, MPÚ.
Fiala, P. – Herbut, R. (a kol., 2003): Středoevropské systémy politických stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, Brno, MPÚ.
Fiala, P. - Mareš, M. (eds., 2001): Evropské politické strany, Brno, MPÚ.
Fiala, P. - Pitrová, M. (2003): Evropská unie, Brno, CDK.
Fiala, P. – Pitrová, M. (eds., 2003): Rozšiřování ES/EU, Brno, MPÚ.
Fianna Fail (http://www.fiannafail.ie).
Hix, S. – Lord, Ch. (1997): Political Parties in the European Union, New York, St. Martin’s Press.
Kirk, L. (2002): New pan-European Alliance of center-right Parties, EUobserver.com, on-line text (http://www.euobserver.com/?aid=6786).
Mudde, C. (2000): Stranická rodina: rámcová analýza, Politologická revue, č. 6, s. 78 – 91.
Nugent, N. (eds., 2003): The Government and Politics of the European Union, London, Palgrave Macmillan.
Občanská demokratická strana (http://www.ods.cz).
Parties and Elections in Europe (http://www.parties-and-elections.de/eu2.html).
Perrineau, P. – Grunberg, G. – Ysmal, C. (eds., 2002): Europe at the Polls: The European Election of 1999, New York, Palgrave.
Pinder, J. (1993): Evropské Společenství: Budování unie, Praha.
Pitrová, M. (2001): Institucionální struktura Evropské unie, Brno, MPÚ.
Právo a spravedlnost (http://www.pis.org.pl).
Ruczaj, M. (2004): Fenomén polského euroskepticismu - polské politické strany a Evropská unie, Visegrad.info, on-line text (http://www.visegrad.info/index.php?ID=clanek&IDc=77).
Říchová, B. (2000): Komparace politických systémů I., Praha, VŠE.
Siaroff, A. (2000): Comparative European Party Systems, New York, Garland Publishing.
Strmiska, M. (1995): Italské politické strany (1945 – 1994), Brno, Masarykova univerzita v Brně.
Tsatsos, D. (1994): Evropské politické strany. První úvahy k výkladu článku o politických stranách Maastrichtské smlouvy – čl. 138a, Politologický časopis, roč. 1, č. 2, s. 40-57.
Union for Europe of Nations (http://www.uengroup.org).
Union for Europe of Nations, oficiální webové stránky UEN z let 1999 - 2004
(http://www.europarl.eu.int/uen/en/stru/F_grou_en.htm).
Zbořil, Z. (2002): Populisté a nacionalisté v integrující se Evropě, časopis Integrace, č. 13, on-line verze (http://www.integrace.cz/integrace/s_clanek.asp?id=541&vydani=13).

Metriky

625

Views

149

PDF views

271

HTML views