Slovenská národní strana: druhá šance

Roč.7,č.2–3(2005)

Abstrakt
Since the time of its foundation (1990) the Slovak National Party (SNS) has been able to pool approximately 5-10 % of votes. During most of its 15 years existence there was a permanent crisis in the party and one could observe numerous clashes between particular groups in the Slovakian party system. As a result of this in-party fragmentation the SNS disintegrated in 2001. Following the division of supporter’s votes between two successor parties, the SNS lost its parliament representation. This was the main impulse for the antagonized leaders to change their relations and start a process of integration which was successfully finished on March 3rd 2005 – the 15th anniversary of the party. From the beginning of 2005, the SNS has been enjoying growing popularity (7%) and has a good chance to succeed in the next parliamentary elections in autumn 2006.

Klíčová slova:
Slovak Republic; Political Parties; The Slovak National Party;
Biografie autora

Miroslav Konečný

Student magisterského programu na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Karel Zetocha

Student doktorského studijního programu na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Reference

Literatura / Bibliography

Bútora, M.; Hunčík, P. (eds., 1996): Slovensko 1995 - Súhrná správa o stave spoločnosti, Bratislava, nadácia Sándora Máraiho.
Bútora, M. (ed.) (1997): Slovensko 1996 - Súhrná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Bútora, M.; Ivantyšin, M. (eds., 1998): Slovensko 1997 - Súhrná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Bútora, M.; Mesežnikov, G.; Bútorová, Z. (eds., 1999): Slovenské voľby '98: Kto? Pročo? Ako?, Bratislava, Inštitůt pre verejné otázky.
Fiala, P.; Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Brno, Barrister&Principal.
Gyarfášová, O. (2003): Volebné správanie, in: Mesežnikov, G., Gyarfášová, O., Kollár, M. (eds.): Slovenské voľby ’02. Výsledky, dôsledky, súvislosti, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava.
Gál, F. (kol.) 1992: Dnešní krize Česko - Slovenských vztahů, Praha Sociologické nakladatelství.
Kipke, R.; Vodička, K. (vyd., 1993): Rozloučení s Československem, příčiny a důsledky česko - slovenského rozchodu, Praha, Český spisovatel.
Konečný, M. (2003): Oborová práce - Národný prúd slovenskej politiky, Brno, FSS MU.
Kopeček, L. (1999): Diplomová práce - Konfliktní linie slovenské společnosti a Slovenská demokratická koalícia, Brno, FSS MU.
Kopeček, L. (2002): Slovenská republika, in: Fiala, P., Holzer, J., Strmiska, M. (eds.): Politické strany ve střední a východní Evropě, Brno, Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav.
Kopeček, L. (2003): Stranický systém Slovenska, in: Fiala, P., Herbut, R.: Středoevropské systémy politických stran, Brno, Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav.
Krivý, V. (2003): Volebné výsledky a trendy, in: Mesežnikov, G., Gyarfášová, O., Kollár, M. (eds.): Slovenské voľby ’02. Výsledky, dôsledky, súvislosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Liďák, J.; Koganová, V.; Leška, D. 1999: Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989, Bratislava, Ekonom.
Mesežnikov, G. (ed., 1998): Voľby 1998 - Analýza volebných programov politických strán a hnutí, Bratislava, Inštitůt pre verejné otázky.
Mesežnikov, G. (1999): Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, in: Mesežnikov G. - Ivantyšyn, M. (eds., 1999): Slovensko 1998-1999: súhrnná správa o stave společnosti, Bratislava, Inštitůt pre verejné otázky.
Mesežnikov, G. (2000): Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, in: Mesežnikov, G. - Kollár M. (eds.): Slovensko 2000: súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Mesežnikov, G. (2001): Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, in: Mesežnikov, G. - Kollár, M. (eds.): Slovensko 2001: súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Mesežnikov, G. (2002): Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, in: Mesežnikov, G. - Kollár, M. (eds.): Slovensko 2002: súhrnná správa o stave spoločnosti I, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Měchýř, J. (1991): Slovensko v Československu, slovensko - české vztahy 1918 - 1991: dokumenty, názory, komentáře, Praha, Práce.
Měchýř, J. (1999): Velký převrat či snad revoluce sametová?: několik informací, poznámek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech 1989 - 1992, Praha, Progetto.
Svoboda, J. (2001): diplomová práce - Slovenská národní strana : příspěvek k výzkumu stranických subjektů Slovenské republiky, Brno, FSS MU.
Szomolányi, S; Mesežnikov, G. (eds., 1994): Slovensko: voľby 1994, príčiny - dosledky - perspektívy, Bratislava, Slovenské združenie pre politické vedy.
Wolf, K. (1998): Podruhé a naposled aneb mírové dělení Československa, Praha, G plus G.
Zetocha, K.(2001): Bakalářská práce - Slovenská národní strana, Brno, FSS MU.
Žiak, M. (1994): Pád komunismu na Slovensku, Bratislava, Archa.

Periodika:

Budování státu r. 1991, 1992.
Budování států r. 1993, 1994, 1995, 1996.
Denník SME, r. VII, IX, XI.
Denník Lidové noviny
S Mečiarem Slovensko do evropy nevstůpí, Rozhovor s Ľ Černákem, Lidové noviny, 18. února 1994.
Denník MF Dnes
Na půdě Slovenské národní strany vítězí nacionální extramisté, MF Dnes, 17. ledna 1994.
Denník Národná obroda, r. X, XII, XIV.
Malíkova prevalcovala súperov, Národná obroda, 4. října 1999.
Rozhovor s predsedom PSNS J. Slotom po škandále na ústredí SNS., Národná obroda 2. července 2002.
Slota nechce byť prekážkou zlúčenia, Národná obroda 8. ledna 2002.
Vzniknů po sneme dve SNS?, Národná obroda, 27. září 1999.
Denník Pravda, r. XIII.
Slovenský národ r. 1990, 1991, 1992.
Vyhlásenie Ústrednej rady SNS, Slovenský národ 13/1990, s. 2.
Slovensko-demokracia, Slovenský národ, 26/1990, s. 2.
Štruktúra spoločnej armády, Slovenský národ, 42/1991, s. 7.

Internetové zdroje

http://www.hnx.sk - denník Hospodárske noviny
http://www.ivo.sk - Institut pro veřejné otázky
http://www.narodnaobroda.sk - denník Národná obroda
http://www.omri.cz - Open media research institute
http://www.prava-sns.sk - Pravá slovenská národní strana
http://www.praca.sk - denník Práca
http://www.sns.sk - Slovenská národní strana
http://www.sns-slota-malikova.sk - Společné stránky J. Sloty a A. Malíkové
http://www.statistics.sk - Slovenský statistický úřad
http://www.sme.sk - denník SME
http://www.mesto.sk - stránky měst, kde se konaly sjezdy SNS
http://www.sita.sk - tisková agentura SITA
Praví národniari sa obrátia na všetky možné inštitúcie. SITA 18. 11. 2001.
Slota - rozhodnutie NS SR na politickú objednávku SNS., SITA 19. 11. 2001.
Minister Šimko o rozhodnutí NS o PSNS- Rozhodnutie NS o PSNS je nebezpečný precedens., SITA 19. 11. 2001.

Metriky

654

Views

262

PDF views

646

HTML views