Československý komunistický režim v letech 1985 – 1989

Jan Civín

Abstrakt

This paper deals with the Czechoslovak communist regime in the period 1985 – 1989. The author analyses character of the communist regime, the special features of the liberation and the fall of this regime. He applies theories of Carl J. Friedrich, Zbigniew Brzezinski, Juan J. Linz, Alfred Stepan, Gordon Skilling, Wolfgang Merkel, Herbert Kitschelt, Adam Przeworski and others. In author’s opinion the Czechoslovak communist regime was a ”melting” post-totalitarianism. It is a special category of post-totalitarian regimes that gives together natures of Linz´s and Stepan´s ”frozen” and ”mature” post-totalitarianism and Skilling´s ”consultative” and ”quasi-pluralistic” post-totalitarianism. The specific character of the Czechoslovak communist regime resulted in the ”negotiated collapse”.

Bibliografická citace

Civín, J. (2005). Československý komunistický režim v letech 1985 – 1989. Středoevropské politické studie, 7(2–3), 207-227. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4107

Klíčová slova

Czechoslovakia; communist regime; post-totalitarianism; transition to democracy;

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arendtová, H. (1996): Původ totalitarismu I-III. Praha.
Ash, T. G. (1991): Rok zázraků ´89. Praha.
Balík, S. (2000): Mezi demokracií a totalitarismem. Diplomová práce FSS MU. Bludov.
Balík, S.- Hloušek, V.- Holzer, J.- Šedo, J. (2003): Politický systém českých zemí 1848-1989. Brno.
Balík, S.- Kubát, M. (2004): Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha.
Bělohradský, V. (2000): Antipolitika v Čechách. Příspěvek ke gramatice kýče. In: Fiala, P.- Mikš, F. (eds.): Česká konzervativní a liberální politika. Brno, s. 33-59
Berger, P.- Luckmann, T. (1999): Sociální konstrukce reality. Brno.
Bourdieu, P. (1998): Teorie jednání. Praha.
Civín, J. (2004a): Proměna politického prostoru v Československu v letech 1989 – 1992 a její aktéři. Ergo, č. 1.
Civín, J. (2004b): Rámcová charakteristika československé tranzice 1989 – 1990. On-line Středoevropské politické studie, č. 1, on-line text (http.//www.iips.cz/seps/).
Dvořáková, V.- Kunc, J. (1994): O přechodech k demokracii. Praha.
Fiala, P.- Holzer, J.- Mareš, M.- Pšeja, P. (1999): Komunismus v České republice. Brno.
Fidelius, P. (1998): Řeč komunistické moci. Praha.
Friedrich, C. J.- Brzezinski, Z. (1961) Totalitarian Dictatorship and Autocracy. New York.
Havel, V. (1990a): Dálkový výslech (rozhovor s Karlem Hvížďalou). Praha.
Havel, V. (1990b): Moc bezmocných. In: Tentýž: O lidskou identitu. Praha, s. 55-133.
Havel, V. (1990c): Politika a svědomí. In: Tentýž: Do různých stran. Praha, s. 41-59.
Havelka, M. (1998): Nepolitická politika: kontexty a tradice. Sociologický časopis, č. 4.
Hloušek, V. (2000): Konfliktní linie v ”postkomunistických” systémech politických stran. Politologický časopis, č. 4, s. 373-395.
Huntington, S. P. (1991): The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Oklahoma.
Chalupa, J. (1997): Jak umírá diktatura. Pád Frankova režimu ve Španělsku. Olomouc 1997.
Kabele, J. (1992): Československo na cestě od kapitalismu ke kapitalismu. Sociologický časopis, č. 1.
Karl, T. L.- Schmitter, P. C. (1991): Models of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. International Social Journal, n. 128, pp. 269-284.
Karlík, V.- Pokorná, T. (eds.) (2002): Anticharta. Praha.
Kitschelt, H. (1995): Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies. Theoretical Propositions. Party Politics, No. 4., pp. 447-472.
Kitschelt, H. (2002): Contraints and Opportunities in the Strategic Conduct of Post-Communist Succesor Parties. In: Bozóki, A.- Ischiyama, J. T. (eds.): The Communist Succesor Parties of Central and Eastern Europe. New York.
Kopeček, L. (2003a): Sociálně politické podmínky demokracie. in: Hloušek, V.- Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno, s. 109-148.
Kopeček, L. (2003b): Stranický systém Slovenska. In: Fiala, P.- Herbut, R. a kol.: Středoevropské systémy politických stran. Brno, s. 153-225.
Linz, J. J. (2000): Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder – London.
Linz, J. J.- Stepan, A. (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore – London.
Macura, V. (1992): Šťastný věk. Praha.
Marada, R. (2003): Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno.
Marek, P. a kol. (2000): Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 – 1998. Olomouc.
Merkel, W. (1999): Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. Opladen.
Možný, I. (1991): Proč tak snadno…? Praha.
Otáhal, M. (1999): Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. Brno.
Otáhal, M. (2002): Normalizace 1969 – 1989. Praha.
Otáhal, M. (2003): Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968 – 1989. Praha.
Przeworski, A.: (1991): Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge.
Rychlík, J.(2002): Rozpad Československa. Bratislava.
Říchová, B. (2000): Přehled moderních politologických teorií. Praha.
Sartori, G. (1976): Parties and Party Systém. A Framework for Analysis. Cambridge.
Sartori, G. (1993): Teória demokracie. Bratislava.
Szomolányi, S. (2002): Dva rozdielne prípady demokratizácie? Prečo ich vôbec porovnávať? In: Tatáž (ed.): Španielsko a Slovensko. Dve cesty k demokracii. Bratislava.
Szomolányi, S. (1998): Prehistória, zrod a rola aktéra novembra ´89 – VPN. In: Antalová, I. (ed.): Verejnost proti násiliu 1989-1991. Svedectvá a dokumenty. Bratislava.
Szomolányi, S. (1999): Kľukatá cesta Slovenska k demokracii. Bratislava.
Šimečka, M. (1990): Konec nehybnosti. Praha.
Tůma, O. (1996): Poslední léta komunistického režimu v Československu. Historický časopis, č. 2-3.
Vaněk, M. a kol. (2002): Ostrůvky svobody. Praha.
Vilímek, T. (2004): Srovnání vývoje, specifických odlišností a podobností opozice v ČSSR a NDR 1968-1989. In: Kárník, Z.- Kopeček, M. (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu sv. II. Praha.
Zajíčková, T. (2004): Obraz proměny normalizačního režimu v oficiálním tisku. Diplomová práce FSS MU. Brno.
Copyright (c) 2005 Jan Civín

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.