Fareed Zakaria: Budoucnost svobody

Leona Šteigrová

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Šteigrová, L. (2005). Fareed Zakaria: Budoucnost svobody. Středoevropské politické studie, 7(1), 121-126. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4102

Plný Text:
Copyright (c) 2005 Leona Šteigrová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.