Michal Kubát a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy

Jakub Dürr

Abstrakt

Knižní recenze / Book review.

Bibliografická citace

Dürr, J. (2005). Michal Kubát a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Středoevropské politické studie, 7(1), 114-117. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4100

Plný Text:
Copyright (c) 2005 Jakub Dürr

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.