Krajské volby 2004 – mikroanalýza okresu Šumperk

Stanislav Balík

Abstrakt

The article “Regional Elections 2004 – Microsystem Analysis of Šumperk District” is engaged in election participation and election results in the relation with the number of the inhabitants each municipality, and with its geographical position. There are analyzed likewise the results of census (2001), especially the rate of profession. Results of regional elections 2004 are also compared with the results of regional elections 2000 – at the level of each municipality and their categories. The sizes of election participation are also compared with other elections from 1994.

Bibliografická citace

Balík, S. (2005). Krajské volby 2004 – mikroanalýza okresu Šumperk. Středoevropské politické studie, 7(1), 26-44. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4095

Klíčová slova

regional elections; participation; parties; Šumperk district;

Plný Text:

DOC

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, S. (2004a). Komunální politika: volby, aktéři, strategie. Případová studie okresu Šumperk od roku 1994, disertační práce, Brno: FSS MU.
Balík, S. (2004b): Triumf pravicových regionálních politiků, Revue Politika, XV (II), 9: 13-18.
Birch, S. (2003). Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
Cabada, L., Kubát, M. (2004). Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia.
Cabada, L., Vodička, K. (2003). Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha: Portál.
Fiala, P. (2004). Evropští voliči a volby do Evropského parlamentu. Revue Politika, XV (II), 5: 26-28.
Fiala, P., Schubert, K. (2000). Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister & Principal.
Chytilek, R. (2002). Možnosti a limity mikrosystémové roviny stranické soutěže – případ Kanady. Politologický časopis, IX, 3: 247-263.
Lijphart, A. (1994). Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-seven Democracies, 1945-1990. New York: Oxford University Press.
Melzer, M., Schulz, J. a kol. (1993). Vlastivěda šumperského okresu. Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, Okresní úřad.
Rose, R., Munro, N. (2003). Elections and parties in new European democracies. Washington, D.C.: A Divison of Congressional Quarterly Inc.
Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - okres Olomouc (2003), ČSÚ Olomouc.
Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - okres Šumperk (2003), ČSÚ Olomouc.
Šaradín, P. (2004). Volební účast ve volbách do obecních zastupitelstev v ČR. Středoevropské politické studie, VI, 2-3.

Internetové zdroje (ověřeno k 8.2.2005)
Český statistický úřad - http://www.czso.cz.
Volby.cz – volební server ČSÚ - http://www.volby.cz.
Copyright (c) 2005 Stanislav Balík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.