Mediation of Interests of active duty soldiers in the political system of the Czech Republic

Zdeněk Kříž

Abstrakt

Military interest-organisations of soldiers in active duty represent a marginal part of the whole spectrum of interest-groups operating in the political system of the Czech Republic. Activities of these organisations don’t deviate form the general theoretical frame used to describe and analyse roles of interest-organisations in democracy. Even though military interest organisations have some influence on the processes of politics in the Czech Republic, it cannot be compared to the influence of key organisations and associations. The liberal-corporate influences have been so far rather week in the analysed segment of organised interests. The system of military interest-organisations has not been consolidated as yet.

Bibliografická citace

Kříž, Z. (2004). Mediation of Interests of active duty soldiers in the political system of the Czech Republic. Středoevropské politické studie, 6(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4054

Klíčová slova

organised interests; military interest-organisations; democratic control of armed forces.

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adamová, K. – Křížkovský, L. – Šouša, J. – Šoušová, J. (2001): Politologický slovník. Praha.
Alemann, U. (1989): Organisierte Interessen in der Bundesrepublik. Opladen.
Arnim, H. H. (1993): Demokratie ohne Volk. Berlin.
Balabán, M. (1997): Nevládní organizace a armáda. In: Sarvaš, Ś. – Stach, S.: Bezpečnost a armáda v moderní demokracii. Praha.
Balabán, M. (1999): Nevládní organizace jako významný prvek demokratické kontroly armády. In: Armáda v demokracii. Praha.
Beck, H. Ch. (1999): Německý koncept vnitřního vedení. In: Armáda v demokracii. Praha.
Bentley, A. (1967): The Process of Government. Cambridge.
Beyme, K. (1980): Interessengruppen in der Demokratie. München.
Beyme, K. (1987): Formen der politischen Mitwirkung in westlichen Demokratien: Interessengruppen und Bürgeninitiativen. In Beyme, K. – Czempiel, E. O. – Kielmansegg, P. G.: Politik. Frankfurt am Main.
Brokl, L. a kol. (1997): Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha.
Cigler, A. J. – Loomis, B. A. (2002): Interest Group Politics. Kansas.
Easton, D. (1965): A System Analysis of Political Life. New York.
Fiala, P. (2001): Česká republika: transformující se nebo konsolidovaný systém? Středoevropské politické studie, zima.
Fiala, P. – Kříž, Z. (1997): Metody a strategie prosazování požadavků zemědělských zájmových skupin v ČR. Sborník vojenské akademie, řada C, D, č. 1.
Gertz, B. (1994): Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme auf Machtausübung der Bundeswehr durch Wahrnehmung des Koalitionsrechtes. In: Brecht, R. - Klein, P. (Hrsg): Streitkräfte in der Demokratie. Baden – Baden.
Huntington, S. (1957): The Soldier and the State. Cambridge, Massachusetts.
Klaus, V. (2001): Směřuje česká republika ke korporativismu? CEVRO, č. 3.
Kříž, Z. (2001): Armáda v demokracii. Civilní řízení a demokratická kontrola armády. Vojenská akademie v Brně.
Lauterer, F. (1997): Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil SRN. In: Kříž, Z. (ed.): Sborník Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil. Brno.
Nohlen, D. (Hrsg.) (1991): Wörterbuch Staat und Politik. München.
Purkrábek, M. (1999): Armáda dneška – nové pohledy, nové cíle, nové úkoly. In: Armáda v demokracii. Praha.
Steinkamm, A. A. – Lowtzow, J. (1999): Demokratická kontrola armády – německý příklad. In: Armáda v demokracii. Praha.
Weber, M. (1929): Politika jako povolání.
Wesbrook, S. D. (1979): Political Training in the United States Army. Columbus.
Copyright (c) 2004 Zdeněk Kříž

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.