Football hooliganism from the standpoint of extremism

Josef Smolík

Abstrakt

This paper is focused on the problem of football hooliganism and attempts to explain some displays at football stadiums from the standpoint of extremism. Football hooliganism is a topic that has been directly addressed by an interdisciplinary approach in the social sciences, sociology, psychology, social pedagogy, social pathology, legal science, history and others. The question is to what degree politics may contribute to research into the phenomenon of football hooliganism in the context of research (political) into extremism.
Football hooliganism and violence (not just) at football stadiums is primarily a social problem, which from the standpoint of political research, does not contain any political attributes and is not a political topic or even a topic for research into extremism and radicalism (cf Mareš 2003: 433). Despite this, football hooliganism has been politicised (by some actors in football hooliganism, the media, police, etc.).

Bibliografická citace

Smolík, J. (2004). Football hooliganism from the standpoint of extremism. Středoevropské politické studie, 6(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4052

Klíčová slova

football hooliganism; hooligan gangs; extremism and radicalism; extreme attitudes;

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bastl, Martin (2001): S.H.A.R.P. Skinheadi proti rasovým předsudkům. Středoevropské politické studie, III, 3, léto 2001(http://www.iips.cz/seps/clanek.php?ID=74).
Beyer, Dušan (2002): Fotbalové násilí: subkultura hooligans. Brno, Masarykova univerzita.
Danics, Štefan (2002): Extremismus - hrozba demokracie. Praha, Police History.
Evropská úmluva k diváckému násilí a nevhodného chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech. Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhodného chování při sportovních utkáních při MV ČR. Praha 1996
Fiala, Petr (1998): Politický extremismu a radikalismus v České republice. Brno, Masarykova univerzita.
Chmelík, Jan (2000): Symbolika extremistických hnutí. Praha, Armex.
King, Anthony : The postmodernity of football hooliganism. British Journal of Sociology,
No 4, London School of Economics, 1997, pp. 576-593.
Klimeš, Lumír (1998): Slovník cizích slov. Praha, SPN, 6. vydání.
Mareš, Miroslav: Trendy od Temže. Reflex, No 23, 2001, pp. 36 - 41.
Mareš, Miroslav (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno, Barrister&Principal, Centrum strategických studií.
Mareš, Miroslav, Smolík, Josef, Suchánek, Marek (2004): Brno, Barrister&Principal, Centrum strategických studií.
Marsh, Peter et all. (1996): Football violence in Europe: A report to the Amsterdam Group. Oxford: The Social Issues Research Centre.
(http://www.sirc.org/publik/football_violence.pdf)
Marsh, Peter, Rosser, Elizabeth, Harré, Rom (1978): Life on the terraces. In Gelder, K., Thornton, S. (eds.) (1997): The subcultures reader. London and New York, Routledge.
Pehe, Jiří (2002): Vytunelovaná demokracie. Praha, Academia.
Smolík, Josef (2001): Psychologické aspekty fotbalového diváctví. Brno, Masarykova univerzita.
Smolík, Josef: Chuligánství nejen na fotbalových stadionech. Psychologie dnes, No. 7.-8., 2002, pp.14-15.
Smolík, Josef: Fotbalové chuligánství z hlediska extremismu. Rexter, II, n. I. 2001.
(http://www.strat.cz/Rexter/infor.php?id=1,2003)
Zbořil, Zdeněk: Evropské rozměry politického extremismu. Mezinárodní politika. XXV, No.1, 2001, pp. 20-22.
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 (ve srovnání s rokem 2000). (http://www.mv.cz/dokumenty/bezp_si01/index.html)
Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2001. (http://www.mvcr.cz/extremis/2001/index.html)
Žaloudek, Karel (1996): Encyklopedie politiky. Praha, Libri.
Copyright (c) 2004 Josef Smolík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.