KSČM a její vztah k vlastní minulosti

Stanislav Balík

Abstrakt

The situation of Communist Party of Bohemia and Moravia (CPBM) is in the context of formal Central and East European satelites of Union of Soviet Socialist Republic to a great extent especial. In addition to the Czech Republic only in Belarus and partly in Ukraine there were no consistent transformation of former "state-party" into socialistic or social-democratic party. Czechoslovak communist party made after the fall of communist non-democratic regime at the end of 1989 precipitous progress, where after four years in the 1993 was affirmed a neocommunist party line. The paper "CPBM and its Attitude towards own History" analyses one out of many indicators of the realization of the communist party reform - namely the attitude towards own history, or towards history of Czechoslovakia under the rule of communist party. For the record just obscure attitude towards history is one of the most important reason of informal exclusion CPBM out of chances to form the executive coalitions. The article analyses (a) the official documents of the Czech communist party, next (b) attitudes towards efforts of other political parties to redress the communist crimes and injustices, next (c) less official expressions of some communist representatives towards party members and (d) views of the basic members of CPBM. It is showed at every level, that the declamations of CPBM representatives about new attitude towards communist history are falsehood. In the view of the intensity and result of the CPBM's reform we can say, that CPBM judge its own history in the positive light. This fact affirms its ideological opponents reproaches.

Bibliografická citace

Balík, S. (2004). KSČM a její vztah k vlastní minulosti. Středoevropské politické studie, 6(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4048

Klíčová slova

Communist Party; Czech Republic; Non-Democratic History;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balík, S. (2003): Studie o odškodnění dosud neodškodněných obětí komunistického režimu z období 1948 – 1989, studie pro vnitřní potřebu, Brno: CDK.
Balík, S.; Hloušek, V.; Holzer, J.; Šedo, J. (2003): Politický systém českých zemí 1848-1989, Brno: MPÚ MU.
Fiala, P.; Holzer, J.; Mareš, M.; Pšeja, P. (1999): Komunismus v České republice, Brno: MPÚ MU.
Grzymala-Busse, A. (1998): Reform Efforts in the Czech and Slovak Communist Parties and their Successors, 1988-1993, East European Politics and Societies, Vol. 12, No. 3.
Churaň, M. a kol. (1998): Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha: Libri.
Kubát, M. (2000) Komunistická strana Čech a Moravy v politickém systému České republiky, in Drobný, T. (eds.): Komunismus v nás. Cesta do minulosti nebo budoucnosti? Brno: Občanský nadační fond, s. 20-31.
Mareš, M. (2002): Pokusy o reformu komunistické strany a postkomunistické subjekty v České republice, in Hloušek, V.; Kopeček, L. (eds.) (2002): Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran, Brno: MPÚ MU, s. 83-99.

Prameny:

Deska odsuzující čin Mašínových ze zdi nezmizí, Mladá fronta Dnes, 25. 2. 1999.
Götzová, J.: Neprosadili jsme odsudek zločinů ve jménu socialismu, včetně čistek – rozhovor s Miloslavem Ransdorfem, Právo, 11. 5. 2004.
Klanica, Z. (1996): Klement Gottwald: vlastenec a bojovník za práva chudiny, Naše pravda, 49/96.
Komunisti oslavili Gottwalda a „vítězný únor“, on-line: {http://www.tiscali.cz/news/news_center_040225.704721.html}.
Naděje pro Českou republiku. Politika KSČM pro období do VII. sjezdu, on-line: {http://www.kscm.cz}.
Prohlášení k občanům ČSSR, Rudé právo, 21. 12. 1989.
Šťastný, O.: Teď jsi jako Kléma, chválili se komunisté, Mladá fronta Dnes, 26. 2. 2004.
Tisková konference KSČM, 22. 10. 2003.
Vybíral, F.: O duchovních hodnotách mašínovského antikomunismu, Haló noviny, 3. 11. 2003.
Zemřel Alois Grebeníček, Haló noviny, 29. 7. 2003.
Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po V. sjezdu KSČM, 2004, on-line: {http://www.kscm.cz}.
Copyright (c) 2004 Stanislav Balík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.