Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran

Lubomír Kopeček

Abstrakt

This article deals with immigration policy of relevant Czech political parties: the Czech Social Democratic Party (ČSSD), the Christian and Democratic Union – Czechoslovak People´s Party (KDU-ČSL), the Freedom Union - Democratic Union (US-DEU), the Civic Democratic Party (ODS) and the Communist Party Bohemia and Moravia (KSČM). As the sources of policy analysis were used party programmes and publicly presented opinions of party leaders. The main element of immigration policy of the left-wing ČSSD is an active recruitment of qualified foreign employees. The party has a very pragmatic approach to legal migration, which is from their point of view very important instrument for the solution of demographic crisis in the Czech Republic. Contrary to that, the right-wing ODS is characterised by restrictive immigration policy and expresses worries about problems which are connected with immigration (increasing of xenophobia, racism etc.). Centre KDU-ČSL is divided. The conservative party wing is orientated very restrictively to immigration. Opposite to them, modernistic party wing have a positive approach to immigration. Social liberal US-DEU is going through a big internal crisis for a several years and their immigration policy is unclear. Although orthodox communist KSČM declares internationalist and 'friendly' approach to immigrants, it is possible to identify very strong nationalistic elements in the party presentation. It is generally true that for the Czech relevant parties the immigration policy is growing of importance for the last years. However, the immigration policy stays out of priorities in case of all relevant parties for the present.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2004). Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran. Středoevropské politické studie, 6(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4040

Klíčová slova

migration; azylum; political parties; immigration policy;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Pithart, P. (2002): Stát se Francouzem. Lidové noviny 7. 5. 2002.
Karas, J. (2003): Imigranti důchody nespasí. Hospodářské noviny 3. 10. 2003.
Dolejš (2004): O podstatných maličkostech a nebezpečí sociálního darwinismu. Haló noviny 24. 3. 2004.
Fiala, P., Holzer, J., Mareš, M., Pšeja, P. (1999): Komunismus v České republice. Brno, Mezinárodní politologický ústav.
Bozóki, A., Ishiyama, J. (2002): Introduction and Theoretical Framework, in: Bozóki, A., Ishiyama, J. (eds.): The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe. New York: M. E. Sharpe.
Bastl, M., Gonda, R. (2003): KSČM a volby 2002, in: Linek, L., Mrklas, L., Seidlová, A., Sokol, P. (eds.): Volby do Poslanecké sněmovny 2002. Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Mudde, C. (1996): The War of Words. Defining the Extreme Right Party Family, West European Politics, Vol. XIX, No. 2.
Kreidl, M., Vlachová, K. (1998): Nastal soumrak extrémní pravice? Pracovní text výzkumného projektu Sociální trendy, dostupné na http://archiv.soc.cas.cz/stwp/98-5.doc.
Kreidl, M., Vlachová, K. (1999): Sociální zázemí extrémní pravice v ČR. Sociologický časopis, roč. 35, č. 3.
Mareš, M. (2001): Přistěhovalectví a krajní pravice v ČR. Středoevropské politické studie, roč. 3, č. 3., dostupné na http://www.iips.cz/seps/clanek.php?ID=72
Gallagher, M., Laver, M., Mair, P. (2002): Representative Government in Modern Europe. New York, McGraw Hill.

Internetové zdroje (prameny):
(vše ověřeno k 1. 6. 2004)

Komunistická strana Čech a Moravy – {http://www.kscm.cz}
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – {http://www.kdu.cz}
Unie svobody – Demokratická unie – {http://www.unie.cz}
Občanská demokratická strana – {http://www.ods.cz}
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – http://www.mpsv.cz
Ministerstvo vnitra České republiky – {http://www.mvcr.cz}
Internet archive – {http://www.archive.org}
Mladá fronta Dnes – {http://www.mfdnes.cz}
Hospodářské noviny – {http://www.ihned.cz}
Lidové noviny – {http://www.lidovky.cz}
Česká strana sociálně demokratická – http://www.cssd.cz
Haló noviny – http://www.halonoviny.cz
Copyright (c) 2004 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.