Stanislav Balík (ed.): Komunální volby v České republice v roce 2002

Jan Outlý, Pavel Šaradin

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Outlý, J., & Šaradin, P. (2004). Stanislav Balík (ed.): Komunální volby v České republice v roce 2002. Středoevropské politické studie, 6(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4036

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 2004 Jan Outlý, Pavel Šaradin

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.