Miroslav Mareš: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR

Jaroslav Petřík

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Petřík, J. (2003). Miroslav Mareš: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Středoevropské politické studie, 5(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4027

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fiala, P., Schubert, K.: Moderní analýza politiky. Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno, Barrister & Principal, 2000.
Mazel, M. (1998): Oponenti systému. In Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno 1998.
Mareš, M . (2001): Otázky výzkumu pravicového extremismu. Politologický časopis, 2001, roč. VIII, č. 2, str. 115-133.
Copyright (c) 2003 Jaroslav Petřík

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.