Konsolidace demokracie a hybridní režimy – slovenský a chorvatský případ

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček

Abstrakt

This article deals with the main features of hybrid regimes which established in Slovakia and Croatia in 1990s. The features of Mečiar´s regime in Slovakia and Tudjman´s regime in Croatia are analysed from the point of view of theoretical concepts Fareed Zakaria´s illiberal democracy and Guillermo O´Donnell´s delegative democracy. The confrontation of both regimes has interesting denotations for discussion about advantages and disadvantages of parliamentary and presidential democracy and generally for democratic consolidation.

Bibliografická citace

Hloušek, V., & Kopeček, L. (2003). Konsolidace demokracie a hybridní režimy – slovenský a chorvatský případ. Středoevropské politické studie, 5(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4022

Klíčová slova

Slovakia; Croatia; delegative democracy; illiberal democracy; Fareed Zakaria; Guillermo O´Donnell; Vladimír Mečiar; Franjo Tudjman;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Belko, M., Kopeček, L. (2003): Moc zákonodárná. In: Kopeček, L. (ed.): Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, s. 32-48.
Blondel, J., Selo-Sabic, S. (2001): Croatia. In: Blondel, J., Müller-Rommel, F. (eds.): Cabinets in Eastern Europe, Basingstoke: Palgrave, s. 162-172.
Cohen, L. J. (1997): Embattled Democracy: Postcommunist Croatia in Transition. In: Dawisha, K.; Parrott, B. (eds.): Politics, Power, and the Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge: Cambridge University Press, s. 69-121.
Čular, G. (2000): Institucionalizacija strankarskega sistema v nekonsolidirani demokraciji: primer Hrvaške. In: Fink-Hafner, D.; Haček, M. (ur.): Demokratični prehodi I. Slovenija v primerjavi s srednjeevropskimi postsocialističnimi državami, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, s. 211-237.
Diamond, L. (2002): Elections without Democracy. Thinking about Hybrid Regimes. Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2, pp. 21 – 35.
Gindel, E. (1996): Médiá. In: Bútora, M. – Hunčík, P. (eds.): Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava: Nadácia Sándora Máraie, s. s. 219 – 236.
Grubisa, D. (2002): The Political Development. In: Staničić, M. (ed.): Croatia on its Way towards the EU. Baden-Baden: Nomos, s. 33-46.
Hloušek, V. (2000a): Národnostní politika Chorvatska za Tudjmanovy éry. In: Dančák, B.; Fiala, P. (eds.): Národnostní politika v postkomunistických zemích (Sborníky MPÚ, svazek č. 3), Brno: MPÚ MU, s. 255-268.
Hloušek, V. (2000b): Parlamentní volby v Chorvatsku 2000. Středoevropské politické studie, roč. II, č. 1 {(}{http://www.iips.cz/seps.html}).
Hloušek, V. (1999): Stranický systém Chorvatska - nedokončená transformace. In: Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita (Studie MPÚ, svazek č. 9), Brno: MPÚ MU, s. 105-130.
Huntington, S. (1995): Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa: PWN.
Kasapović, M. (1996): Demokratska tranzicija o političke stranke, Zagreb: Fakultet političkih znanosti.
Kasapović, M. (1993): Izborni i stranački sustav Republike Hrvatske, Zagreb: Alinea.
Križan, M. (2000): Kroatien 2000 – ein Erfahrungsbericht. Osteuropa, roč. 50, č. 3, s. 241-248.
Križan, M. (1997): Kroatien unter Tudman: die missverstandene Europäisierung. Osteuropa, roč. 47, č. 10-11, s. 959-974.
Kitschelt, H. (1995): Formation of Party Cleavages in Post-communist Democracies. Theoretical Propositions. Party Politics, Vol. 1, No. 4, pp. 447 – 472.
Kitschelt, H. (2002): Constraints and Opportunities in the Strategic Conduct of Post-Communist Successor Parties. In: Bozóki, A., Ishiyama, J. (eds): The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe, New York: M. E. Sharpe, pp. 14 – 40.
Kopeček, L. (2003): Stranický systém Slovenska. In: Fiala, P., Herbut, R. a kol.: Středoevropské systémy politických stran. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, s. 153 – 226.
Kubicek, P. (1996): Delegative Democracy in Post-Soviet States. In: Dumala, A., Ziemowit, J. P. (eds.): The Future of East-Central Europe, Lublin: MCSUP, pp. 424 – 442.
Leška, M. (1996): Mečiar a mečiarizmus. Politik bez škrupúl, politika bez zábran. Bratislava: VMV.
Linz, J. J., Stepan, A. (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press.
O´Donnell, G. (1994): Delegative Democracy. Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1, 1994, pp. 55 – 69.
O´Donnell, G., Schmitter, P. (1986): Transition from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press.
Sartori, G. (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Slon.
Schedler, A: (1998): What is Democratic Consolidation? Journal of Democracy, Vol. 9, No. 2, pp. 91-107.
Schumpeter, J. A. (1995): Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja. Warszawa: PWN.
Szomolányi, S. (1999): Tranzičná cesta Slovenska a volby 1998. In: Bútora, M., Mesežnikov, G., Bútorová, Z. (eds).: Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby ´98, Bratislava: IVO, s. 9 – 20.
Uzelak, G. (1997): Franjo Tudjman’s Nationalist Ideology. East European Quarterly, roč. 31, č. 4, s. 449-472.
Zakaria, F (1997): The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs, Vol. 76, No. 6, pp. 22-43.Copyright (c) 2003 Vít Hloušek, Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.