Managing the EU Pre-accession Assistance Programmes in Slovenia

Damjan Lajh

Abstrakt

Simultaneously to the negotiating process the EU has also provided the pre-accession financial assistance to the EU candidate-countries. In this respect, every candidate-country with an ambitious goal of reaching a high development level for all of its regions and hoping to receive support from the structural funds must put a lot of effort into creating an efficient institutional framework that allows the successful management of future EU funding. Namely, the future institutional (full EU membership) ability of managing EU structural and cohesion funds is largely influenced by the capacity to manage the pre-accession assistance programmes. This paper focuses on the institutional challenge of establishing competent authorities at Slovenian national level with responsibility for co-ordination and management of EU regional issues. Accordingly, the main aim of this paper is to analyse the processes of managing the EU pre-accession assistance programmes in Slovenia.

Bibliografická citace

Lajh, D. (2003). Managing the EU Pre-accession Assistance Programmes in Slovenia. Středoevropské politické studie, 5(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4020

Klíčová slova

Europeanisation; EU regional policy; EU pre-accession aid programmes; Slovenia;

Plný Text:

RTF (English) HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Agenda 2000, Commission Opinion on Slovenia’s Application for Membership of the European Union, Brussels, 15 July 1997
<{http://europa.eu.int/comm/enlargement/dwn/opinions/Slovenia/sn-op-en.pdf}>
Armstrong, W. Harvey (2001): The Role and Evolution of European Community Regional Policy. In: Jones, Barry and Michael Keating, ed.: The European Union and the Regions. Clarendon Press, Oxford, pp. 23-65.
Bache, Ian (1999): The Extended Gatekeeper: Central Government and the Implementation of EC Regional Policy in the EU. Journal of European Public Policy, Vol. 6, No. 1, pp. 28-45.
Bailey, David and Lisa De Propris (2002): The 1988 reform of the European Structural Funds: entitlement or empowerment? Journal of European Public Policy, Vol. 9, No. 3, pp. 408-28.
Benz, Arthur and Burkard Eberlein (1999): The Europeanization of regional policies: patterns of multi-level governance. Journal of European Public Policy, Vol. 6, No. 2, pp. 329-48.
Conzelmann, Thomas (1998): 'Europeanisation' of Regional Development Policies? Linking the Multi-Level Governance Approach with Theories of Policy Learning and Policy Change. European Integration online Papers (EIoP), Vol. 2, No. 4.

De Rynck, Stefaan and Paul McAleavey (2001): The cohesion deficit in Structural Fund policy. Journal of European Public Policy, Vol. 8, No. 4, pp. 541-57.
Državni razvojni program Republike Slovenije 2001-2006 (‘National Development Programme 2001-2006’), 13. december 2001, Ljubljana.
EU programi (EU Programmes). Agencija za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana.
<{http://www.gov.si/arr/4eu-p/1p.html}>, December 2002.
Fink Hafner, Danica and Damjan Lajh (2003): Managing Europe from Home: the Europeanisation of the Slovenian Core Executive. Faculty of Social Sciences, Ljubljana.
Genorio, Rado (2002): Pregled podpore iz programa PHARE – slovenska izkušnja. Govor ob 10. obletnici programa PHARE v Sloveniji. Center Evropa, Ljubljana.
<{http://www.gov.si/svez/}>, February 2003
Hazl, Vanja, ur. (2000): Priročnik o strukturnih pomočeh Evropske skupnosti. Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Ljubljana.
Hooghe, Liesbet, ed. (1996a): Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance. Oxford University Press.
Hooghe, Liesbet (1996b): Introduction: Reconciling EU-Wide Policy and National Diversity. In Hooghe, Liesbet, ed.: Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance. Oxford University Press, pp. 1-27.
Jones, Barry and Michael Keating (2001): The European Union and the Regions. Clarendon Press, Oxford.
Kavaš, Damjan (2001): Strokovne podlage za pogajalsko izhodišče »Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov«: priročnik za upravljanje s predpristopnima inštrumentoma ISPA in PHARE, s strukturnimi skladi in s kohezijskim skladom. Raziskovalni projekt, končno poročilo. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana.
Keating, Michael (2001): Europeanism and Regionalism. In: Jones, Barry and Michael Keating, ed.: The European Union and the Regions. Clarendon Press, Oxford, pp. 1-22.
Kezunovič, Maja, ed. (2003): Slovenija in Evropska unija – o pogajanjih in njihovih posledicah. Urad vlade RS za informiranje, Ljubljana.
Kovač, Zdenka (2003): Regionalni razvoj 2002. Gradiva predavateljev. V. slovenski regionalni dnevi. Nova Gorica, 29. in 30. maj 2003.
Marks, Gary (1996): Exploring and Explaining Variation in EU
Cohesion Policy. In Hooghe, Liesbet, ed.: Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance. Oxford University Press, pp. 388-422.
Negotiating Positions of the Republic of Slovenia for Negotiations on Accession to the European Union. The Government Office for European Affairs, Ljubljana, 2000.
<{http://www.gov.si/ops/datoteke/publikacije/pi/ang/negpos.zip}>
Na poti v EU. Agencija za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana.
Pur, Dimitrij (2002): Izhodišča in smernice za delo v stalni Misiji RS pri Evropski Uniji v Bruslju na področju regionalnega razvoja. Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana.
Programi PHARE, ISPA in SAPARD v Sloveniji. Informacijski center Delegacije Evropske komisije v Sloveniji, Ljubljana, 2002.
Regionalna politika in EU (‘Regional Policy and the EU’). Urad vlade RS za informiranje, Ljubljana, 1999.
Regular Report from the Commission on Slovenia's progress towards accession, Brussels, 1998
<{http://europa.eu.int/comm/enlargement/}>, January 2002.
Regular Report from the Commission on Slovenia's progress towards accession, Brussels, 1999
<{http://europa.eu.int/comm/enlargement/}>, January 2002.
Regular Report from the Commission on Slovenia's progress towards accession, Brussels, 2000
<{http://www.gov.si/svez/uk/_doc/_general/report2001.pdf}>, January 2002.
Regular Report from the Commission on Slovenia's progress towards accession, Brussels, 2001
<{http://www.gov.si/svez/uk/_doc/_general/por_eur_slovenia.pdf}>, January 2002.
Slovenija v Evropski uniji: 178 odgovorov o procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo. Urad vlade RS za informiranje, Ljubljana, 2003.
Slovenija v Evropski Uniji - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana, julij 2001.
<{http://www.gov.si/umar/sgrs/dokument.html}>, marec 2003.
Strategija regionalnega razvoja Slovenije (‘Strategy of Regional Development in Slovenia’), Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, Ljubljana, 24.7.2001.
Strmšnik, Igor (2003): Prenova regionalne politike. Gradiva predavateljev. V. slovenski regionalni dnevi. Nova Gorica, 29. in 30. maj 2003.
Sutcliffe, B. John (2000): The 1999 reform of the structural fund regulations: multi-level governance or renationalization? Journal of European Public Policy, Vol. 7, No. 2, pp. 290-309.
Thielemann, R. Eiko (2000): Europeanisation and Institutional Compatibility: Implementing European Regional Policy in Germany. Queen's Papers on Europeanization, No. 4/2000.
Zakon o javnih financah (‘Public Finance Act’), Uradni list RS, št. 79/99.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (‘Act on the Promotion of Balanced Regional Development’), Uradni list RS, št. 60/99.

Web Sites
- Government Office for European Affairs
{http://www.gov si/svez/}
- Ministry of the Economy
{http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf}
- National Agency for Regional Development
{http://www.gov.si/arr/index.html}
- Ministry of Finance
{http://www.gov.si/mf/}
- Evropska unija, predpristopna pomoč
{http://www.evropska-unija.si/Evropska_unija/Predpristopna_pomoc/pomoc.htm}
- European Commission, Regional Policy
{http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm}
- Activities of the European Union, Regional Policy
Copyright (c) 2003 Damjan Lajh

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.