Institutional and Documentary Framework of the Czech Security Policy

Libor Frank

Abstrakt

In this article its author wanted to treat the history and presence of the system constitutional institutions competent for the area of conception, execution and control of security and defence policy of the Czech Republic and also addresses in short the function and content of the main security documents of the country. The author tried to sketch the institutional and documentary framework of the Czech security policy and to explain roles, relations and obligations of the highest-level constitutional bodies in the process of creation and carrying out of this policy (especially positions of the President, the Parliament, the Government and its so called power ministries and other important institutions). This text does not take a lot all this theme in detail, but it is more aimed at basic information and its target is to expound these problems to those interested, especially to foreign students.

Bibliografická citace

Frank, L. (2003). Institutional and Documentary Framework of the Czech Security Policy. Středoevropské politické studie, 5(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3950

Klíčová slova

Security Policy; Czech Republic; President; Parliament; Government; National Security Council

Plný Text:

RTF (English) HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bezpečnostní strategie České republiky. [online]. Úřad vlády České republiky. [Praha (Česká republika)] : Bezpečnostní rada státu, 1999 [cit. 12. 5. 2003] - http://www.vlada.cz
Bezpečnostní strategie České republiky. [online]. Úřad vlády České republiky. [Praha (Česká republika)] : Bezpečnostní rada státu, 2001 [cit. 27. 5. 2003] - http://www.vlada.cz
Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky. Ministerstvo obrany České republiky. Praha : Sekce strategického plánování MO ČR, 2002. 205 s.
RAŠEK, A. Problémy bezpečnostní politiky ČR. Vojenské rozhledy, 2001, č. 2, s. 15 - 20.
Reforma ozbrojených sil České republiky. [online]. Ministerstvo obrany České republiky. [Praha (Česká republika)] : Centrum pro reformu ozbrojených sil, 2001 [cit. 29. 5. 2003] - http://www.army.cz
Rozšířené teze BS ČR. Podklad pro jednání čtvrté schůze Ad hoc pracovní skupiny VKZBP pro novelizaci Bezpečnostní strategie ČR ze dne 17. března 2003. (rkp.)
ŠESTÁK, O., PRSKAVEC, K. Struktura a dosavadní činnost Bezpečnostní rady státu. Vojenské rozhledy, 2001, č. 2, s. 20 - 30.
Střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje. [online]. Úřad vlády České republiky. [Praha (Česká republika)] : Rada vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii, 2002 [cit. 2. 6. 2003]. 234 s -http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/ses/ses.il2.shtml
Teze nezbytných legislativních opatření. Příloha č. IV/63 k č.j. V40892/5/2002-3691 (rkp.)
Ústavní zákon č. 1/1993 ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb. a 395/2001 Sb. (Ústava České republiky). Česká národní rada. [Praha (Česká republika)]: Poslanecká sněmovna PČR, 1992 [cit. 27. 5. 2003] - http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o bezpečnosti České republiky. Věstník Ministerstva obrany, částka 15. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 263 - 264.
Ústavní zákon č. 300/2000 Sb. ze dne 9. srpna 2000, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. [online]. Ministerstvo vnitra České republiky. [Praha (Česká republika)] : Ministerstvo vnitra České republiky, 2000 [cit. 27. 5. 2003]. Dostupné na: http://www.mvcr.cz/sbirka
Vojenská strategie České republiky. [online]. Úřad vlády České republiky. [Praha (Česká republika)] : Bezpečnostní rada státu, 1999 [cit. 12. 5. 2003]. Dostupné na: http://www.vlada.cz/
Vojenská strategie České republiky. [online]. Úřad vlády České republiky. [Praha (Česká republika)] : Bezpečnostní rada státu, 2002 [cit. 26. 5. 2003] - http://www.vlada.cz/
Zákon č. 219/1999 Sb. ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky. Věstník Ministerstva obrany, částka 15. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 287 - 295.
Zákon č. 222/1999 Sb. ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Věstník Ministerstva obrany, částka 15. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2002. s. 341 - 360.
Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). [online]. Ministerstvo vnitra České republiky. [Praha (Česká republika)] : Ministerstvo vnitra České republiky, 2000 [cit. 27. 5. 2003] - http://www.mvcr.cz/sbirka
Copyright (c) 2003 Libor Frank

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.