Moravská nacionální sociální strana

Roč.5,č.2–3(2003)

Abstrakt
Some Moravist organisations were collaborating with Nazi occupants during World War II. One of them was the Moravian National Socialist Party, inspired by the NSDAP. This party demanded the autonomy for Moravia within the German Empire. The party was active in the years 1940-1942.

Klíčová slova:
The Moravian National Socialist Party; World War II; Moravia;
Reference

KROUPA V. A KOL. (1988).: Český antifašismus a odboj. Praha: Naše vojsko, Český svaz protifašistických bojovníků.
MAREŠ, M. (2001a): Moravismus a extremismus. Středoevropské politické studie, č. 4, roč. IV, dostupné z http://www.iips.cz/cisla/komentare/moravismus401.html.
MAREŠ, M. (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal, Centrum strategických studií.
MEZIHORÁK, F. (1997): Hry o Moravu. Separatisté, iredentisté a kolaboranti 1938-1945. Praha: Mladá fronta.
MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ (fondy C 141 a B 40).
PASÁK, T. (1999): Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha: Práh.
PERNES, J. (1996): Pod moravskou orlicí aneb dějiny moravanství. Brno: Barrister & Principal.

Metriky

477

Views

134

RTF views

227

HTML views