Moravská nacionální sociální strana

Miroslav Mareš, Marek Suchánek

Abstrakt

Some Moravist organisations were collaborating with Nazi occupants during World War II. One of them was the Moravian National Socialist Party, inspired by the NSDAP. This party demanded the autonomy for Moravia within the German Empire. The party was active in the years 1940-1942.

Bibliografická citace

Mareš, M., & Suchánek, M. (2003). Moravská nacionální sociální strana. Středoevropské politické studie, 5(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3943

Klíčová slova

The Moravian National Socialist Party; World War II; Moravia;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

KROUPA V. A KOL. (1988).: Český antifašismus a odboj. Praha: Naše vojsko, Český svaz protifašistických bojovníků.
MAREŠ, M. (2001a): Moravismus a extremismus. Středoevropské politické studie, č. 4, roč. IV, dostupné z http://www.iips.cz/cisla/komentare/moravismus401.html.
MAREŠ, M. (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal, Centrum strategických studií.
MEZIHORÁK, F. (1997): Hry o Moravu. Separatisté, iredentisté a kolaboranti 1938-1945. Praha: Mladá fronta.
MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ (fondy C 141 a B 40).
PASÁK, T. (1999): Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha: Práh.
PERNES, J. (1996): Pod moravskou orlicí aneb dějiny moravanství. Brno: Barrister & Principal.
Copyright (c) 2003 Miroslav Mareš, Marek Suchánek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.