Etnické a regionální subjekty ve stranickém systému České republiky

Roč.5,č.2–3(2003)

Abstrakt
The party family of ethnic and regional parties in the Czech Republic has a marginal position in the party system. At the beginning of the 90´s the Movement for self-governing democracy – Society for Moravia and Silesia were relevant part of the system. Currently the Moravian, Roma, Polish and other ethnic or ethnoregional parties are not able to mobilise ethnic or regionally patriotic voters. On regional and muncipial level non-autonomous independent movements are important in some regions. In the Senate the Movement of Independents for a Harmonic Development of Muncipalities and Towns is represented by one Senator.

Klíčová slova:
Ethnic and regional parties; Moravian movement; Roma parties; Czech party system;
Reference

BARŠA, P., STRMISKA, M. (1999): Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
BEYME, K. (1982): Parteien in westlichen Demokratien. München: R. Piper & Co. Verlag.
DE WINTER, L., CACHAFEIRO, M. G.-R. (2002): European Integration and Ethnoregional Parties. Party Politics, Vol 8, No. 4, pp. 483-503.
FIALA, P., HLOUŠEK, V. (2003): Stranický systém České republiky. In FIALA, P., HERBUT, R. A KOL.: Středoevropské systémy politických stran. Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, s. 13-54.
FIALA, P., STRMISKA, M. (2002a): Etnické strany, zájmové skupiny a etnické minority. Příspěvek k politologické reflexi problému reprezentace a prosazování zájmů etnických menšin v pluralitních demokraciích. Středoevropské politické studie, roč.IV, č. 4. Dostupné z http://www.iips.cz/seps.html.
FIALA, P., STRMISKA, M. (2002b): Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. In FIALA, P, HOLZER, J., STRMISKA, M. A KOL.: Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, s. 13
HIX, S., LORD, CH. (1997): Political Parties in the European Union. New York, St. Martin´s Press.
KLINGEMANN, H.-D., HOFFERBERT, R. I. (2000): The Capacity of New Party Systems to Channel Discontent: A Comparsion of 17 Formerly Communist Polities. Central European Political Science Review. Vol. 1, Number 2, pp. 6-30.
KOPEČEK, L. (2003): Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku Středoevropské politické studie, roč.V. č. 2-3. Dostupné z http://www.iips.cz/seps.html.
MAREŠ, M. (2001a): Moravismus a extremismus. Středoevropské politické studie, č. 4, roč. IV, dostupné z http://www.iips.cz/seps.html.
MAREŠ, M. (2001b): Programy moravských regionálních stran. In MALÍŘ, J., VLČEK, R.: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně. Brno: Matice Moravská, s. 195-200.
MAREŠ, M. (2002a): Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia. Středoevropské politické studie, roč. IV, č. 4. Dostupné z Internetu: http://www.iips.cz/seps.html.
MAREŠ, M (2002b): Ethnic Extremism in the Czech Republic. In CABADA, L. (Ed.): Contemporary Questions of Central European Politics. Dobrá Voda u Pelhřimova: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, pp. 172-175.
MAREŠ, M. (2002c): Evropská politika moravistických organizací. Středoevropské politické studie, roč. IV, č. 4. Dostupné z Internetu: http://www.iips.cz/seps.html.
MAREŠ, M. (2003): Pravicový extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Barrister & Principal, Centrum strategických studií.
MUDDE, C. (2000): Stranická rodina: rámcová analýza. Politologická revue, roč. VI, č. 1, s. 78-93.
OLSEN, J. (2002): Německá PDS: Mezi východem a západem. In HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L (Eds.): Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, s. 65-82.
STRMISKA, M. (1998): Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
STRMISKA, M. (2000): Rise and Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie, roč.III, č. 4. Dostupné z http://www.iips.cz/seps.html.
STRMISKA, M. (2001): Moravistická identitární mobilizace a konflikt centrum - periferie v komparativní perspektivě. In MALÍŘ, J., VLČEK, J. (ed.): Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Sborník příspěvků z konference Češi nebo Moravané? K vývoji národního vědomí na Moravě, konané dne 28. 2. 2001 v Brně. Brno: Matice moravská, s. 187-194.
STRMISKA, M. (2002): A Study on Conceptualisation of (Etno)Regional Parties. Středoevropské politické studie, roč.IV, č. 2-3. Dostupné z http://www.iips.cz/seps.html.
STRMISKA, M. (2003): Pojetí a typologie evropských regionálních stran. Metodologická poznámka. Středoevropské politické studie, roč.V. č. 2-3. Dostupné z http://www.iips.cz/seps.html.

Metriky

495

Views

146

RTF views

225

HTML views