Czech and Slovak political parties and their vision of European integration

Lubomír Kopeček, Jakub Šedo

Abstrakt

The paper concentrates on attitudes to the enlargement and the future of EU held by relevant political parties in the Czech Republic and in Slovakia in 2002. With respect to the Czech Republic, three basic approaches to the issue of EU enlargement are identified, thus classifying the Czech political parties as “consistently” pro-European, pro-European “with reservations” and anti-European. It will be argued that in Slovakia the relevant political parties acted as “consistently” pro-European with the exception of the anti-European Slovak National Party (SNS) and the Communist Party of Slovakia (KSS). The dividing line was however rather between the parties whose representatives could be viewed by international partners as an obstacle to Slovakia’s admission to EU and the parties that were “acceptable” for foreign countries, which played an important role in rallying voters to opt for “acceptable” political subjects.

Bibliografická citace

Kopeček, L., & Šedo, J. (2003). Czech and Slovak political parties and their vision of European integration. Středoevropské politické studie, 5(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3932

Klíčová slova

Elections, Slovakia, Czech Republic, referendum, parties, European Union

Plný Text:

RTF (English) HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography

Balík, S., Kopeček, L. (2002): Slovenské volby 2002 – překročení Rubikonu?, Středoevropské politické studie, roč. IV., č. 4 (http://www.iips.cz/seps.html)
Gyarfášová, O., Velšic, M. (2002): Verejná mienka, in: Kollár, M., Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 2001, Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava, IVO, pp. 241 - 284
Kopeček, L. (2000): Radikální levice ve slovenské politice: Komunistická strana a Sdružení dělníků Slovenska, Politologický časopis, roč. VII., č. 4, pp. 440 - 460
Kopeček, L., Urubek, T. (2000): Slovenská republika, in: Dančák, B., Mareš, M. (eds.): Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku Brno, MPÚ, pp. 86 – 113
Liďák, J., Koganová, V., Leška, D. (1999): Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989, Bratislava, Ekonóm
Mareš, M. (2000): Česká republika, in: Dančák, B., Mareš, M. (eds.): Zahraniční politika politických stran v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, Brno, MPÚ, pp. 12 - 39
Mesežnikov, G. (1998): Vnútorná politika. in: Bútora, M., Ivantyšyn, M. (eds.): Slovensko 1997. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998, Bratislava, IVO, pp. 19 - 98
Wlachovský, M.: Zahraničná politika, in: Mesežnikov, G. (1998): Voľby 1998. Analýza volebných programov politických strán a hnutí, Bratislava, IVO, pp. 63 – 76

Electronic party sources (as of December 2002) (for printed party sources see footnotes)

New Civic Alliance - Aliance nového občana (http://ano-aliancia.sk)
Czech Social Democratic Party - Česká strana sociálně demokratická (http://www.socdem.cz)
Movement for a Democratic Slovakia - Hnutí za demokratické Slovensko (http://www.hzds.sk)
Communist Party of Bohemia and Moravia - Komunistická strana Čech a Moravy (http://www.kscm.cz)
Communist Party of Slovakia - Komunistická strana Slovenska (http://www.kss.sk)
Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party -Křesťanskodemokratická unie – Československá strana lidová (http://www.kdu.cz)
Christian Democratic Movement - Křesťanskodemokratické hnutí (http://www.kdh.sk)
Civic Democratic Party - Občanská demokratická strana (http://www.ods.cz)
Slovak Democratic and Christian Union - Slovenská demokratická a křesťanská unie (http://www.sdkuonline.sk)
Direction - Směr (http://www.strana-smer.sk)
Statistical Office of the Slovak Republic - Statistický úřad SR (http://www.statistics.sk)
Party of the Hungarian Coalition - Strana maďarské koalice (http://www.smk.sk)
Freedom Union – Demokratická unie (http://www.unie.cz)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002 (http://www.volby.cz)
Copyright (c) 2003 Lubomír Kopeček, Jakub Šedo

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.