Demokratická strana a její program: Studie marginální politické strany, která vládla Slovensku

Pavel Dufek

Abstrakt

The Democratic Party (Demokratická strana - DS) was a member of the previous Slovakian government and having been a small but self-confident liberal-conservative party, it had been setting the reformist pace of the entire government. The article below employs Arendt Lijphart’s account of the ideological dimensions of party conflicts to frame the analysis of the party programmatics, with a special attention to the pre-election period of the year 2002. The paper also includes a brief discussion of the Democratic Party’s position within the Slovakian political system, mainly with regards to the discrepancy between its important role as an active member of the previous government and its popularity among Slovakian voters, which has dropped to 1% over the last few years and resulted in the Democratic Party’s decision not to take part in the September’s parliamentary election. The author concludes that such type of a political party could prove indispensable to a country in post-communist transition period that still has to undergo a good number of social, economic and legal reforms.

Bibliografická citace

Dufek, P. (2002). Demokratická strana a její program: Studie marginální politické strany, která vládla Slovensku. Středoevropské politické studie, 4(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3925

Klíčová slova

Democratic Party; Slovakia; Program Analysis; Ideological Dimensions of Party Conflicts

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DUFEK, P. (2002): Maďarská menšina na Slovensku.Pokus o aplikaci vybraných teorií nacionalismu. Středoevropské politické studie, ročník IV., léto 2002,
http://www.iips.cz/cisla/texty/komentare/madar2302.html
FIALA, P. - Mareš, M. (1998): Programatika politických stran, in: Politologický časopis 1/1998
FIALA, P. (1996): ”Nová politika” a postmaterialistická změna hodnot, in: Proglas 5-6/1996, s. 9-14.
CHYTILEK, r. (2000): Dva pohledy na politickou dimenzi postmaterialismu (R. Inglehart vs. P. Ignazi). Klauzurní práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně.
KOPEČEK, L. (1999): Specifika vývoje slovenského systému politických stran, in: Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. Brno, Mezinárodní politologický ústav.
KOPEČEK, L. (2000): Demokratická unie - vznik, geneze a příčiny její "klinické smrti"?, Středoevropské politické studie, Ročník II., Léto 2000, http://www.iips.cz/cisla/texty/komentare/dus300.html
KRUTÍLEK, O. (2001): Postmaterialistická ideologická dimenze v programatice českých politických stran. Klauzurní práce na Fakultě sociálních studií MU v Brně.
MESEŽNIKOV, G. (2001a): Nejasné vyhlídky, in: Listy (jaro 2001), s. 52-54.
MESEŽNIKOV, G. (2001b): Predvolebné nálady a povolebné vyhliadky, in: Přítomnost 8/2001, s. 31-34.
MESEŽNIKOV, G. (2001c): Vývoj systému politických stran, in: Kollár – Mesežnikov (eds.): Slovensko 2000: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
NOVÁK, M. (1997): Systémy politických stran. Praha, SLON.
PARKINSON, C. N. (1995). Zákony profesora Parkinsona. Praha, Nakladatelství Svoboda.
RABUŠIC, L. (2000): Je česká společnost 'postmaterialistická'? Sociologický časopis 1/2000, s. 3-22
SME online, http://www.sme.sk a zde dostupné dokumenty citované v textu
Statistický úřad Slovenské republiky, http://www.statistics.sk
Internetová stránka Demokratickém strany a zde dostupné dokumenty citované v textu
http://www.demstrana.sk
Copyright (c) 2002 Pavel Dufek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.