Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia

Roč.4,č.4(2002)

Abstrakt
After 1989 some of CR citizens of German nationality wanted to leave the organization, which represented them during a period of communism (Cultural Association of CSSR Citizens of German Nationality). This was the reason why, after complex process, in 1992 there came into existence Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia. Its representatives cooperate also with the Sudet Germans in the Federal Republic of Germany. They try to play an active role in Czech-German relations. In 2001 the Assembly asked the CR Parliament, in form of petition, to cancel the discriminatory, in relation to German citizens, measures of the Beneš decrees. So far, they have not been successful.

Klíčová slova:
German minority; Assembly of Germans in Bohemia; Moravia and Silesia; Czech-German Relations
Biografie autora

Miroslav Mareš

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Člen redakční rady Středoevropských politických studií a odborný asistent Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Reference

GÖTZE, A. (1999): Německá menšina v České republice po roce 1989. In GABAL, I. A KOL. (EDS): Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Praha: G plus G, s. 108-119.
Landeszeitung, 2001-2002. Dostupné z http://www.landeszeitung.cz
Rozhovor s jednatelem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Martinem Dzingelem 27. 6. 2002 v Praze.
SURA, H. (1997): Poznámky k aktuální situaci německé menšiny v ČR. In NADACE BERNARDA BOLZANA, ACKERMANN GEMEINDE: Češi a Němci doba podeklarační. Praha: Prago-Media-News, s. 78-79.
Stanovy Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1998.
STANĚK, T. (1993): Německá menšina v českých zemích 1948-1989. Praha: Institut pro středoevropskou politiku a kulturu.

Metriky

556

Views

515

RTF (English) views

280

HTML views