Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia

Miroslav Mareš

Abstrakt

After 1989 some of CR citizens of German nationality wanted to leave the organization, which represented them during a period of communism (Cultural Association of CSSR Citizens of German Nationality). This was the reason why, after complex process, in 1992 there came into existence Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia. Its representatives cooperate also with the Sudet Germans in the Federal Republic of Germany. They try to play an active role in Czech-German relations. In 2001 the Assembly asked the CR Parliament, in form of petition, to cancel the discriminatory, in relation to German citizens, measures of the Beneš decrees. So far, they have not been successful.

Bibliografická citace

Mareš, M. (2002). Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia. Středoevropské politické studie, 4(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3917

Klíčová slova

German minority; Assembly of Germans in Bohemia; Moravia and Silesia; Czech-German Relations

Plný Text:

RTF (English) HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

GÖTZE, A. (1999): Německá menšina v České republice po roce 1989. In GABAL, I. A KOL. (EDS): Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. Praha: G plus G, s. 108-119.
Landeszeitung, 2001-2002. Dostupné z http://www.landeszeitung.cz
Rozhovor s jednatelem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Martinem Dzingelem 27. 6. 2002 v Praze.
SURA, H. (1997): Poznámky k aktuální situaci německé menšiny v ČR. In NADACE BERNARDA BOLZANA, ACKERMANN GEMEINDE: Češi a Němci doba podeklarační. Praha: Prago-Media-News, s. 78-79.
Stanovy Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1998.
STANĚK, T. (1993): Německá menšina v českých zemích 1948-1989. Praha: Institut pro středoevropskou politiku a kulturu.
Copyright (c) 2002 Miroslav Mareš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.