The Association of the Romanies In Moravia: Romano Jekhetaniben Pre Morava

Pavel Pečínka

Abstrakt

This article deals with a history of the Association of the Romanies in Moravia (SRM), one of the most-known organizations of Romanies. The SRM, having a seat in Brno, is connected with it´s leader Karel Holomek, who is the core of the SRM activities. The SRM activities relate to culture, education of children and young, legal and social services, cooperation with the Museum of Romany Culture, etc. It also publishes semi-monthly periodical Romano hangos that has become quite respectable. The SRM is characteristic by an effort to solve the Romany-Czech coexistence problems in a balanced way.

Bibliografická citace

Pečínka, P. (2002). The Association of the Romanies In Moravia: Romano Jekhetaniben Pre Morava. Středoevropské politické studie, 4(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3916

Klíčová slova

Association of Romanies in Moravia; Karel Holomek; Jana Horváthová; Romany; Gypsies; Helsinki Citizens Assembly – Roamany Section; Romany political parties; Romany Civic Civis Initiative

Plný Text:

RTF (English) HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography

DAVIDOVÁ, Eva. (1995): Cesty Romů. Romano drom 1945-1990. Olomouc: Univerzita Palackého.

HLUŠIČKOVÁ, Růžena, CÍSAŘOVSKÁ, Blanka. (eds., 1994): Hnutí za občanskou svobodu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd.

HUBSCHMANNOVÁ, Milena (1993): Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit. Olomouc: Pedagogická fakulta UP.

LIÉGEOIS, Jean-Pierre (1995): Rómovia, cigáni, kočovníci. Bratislava: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy.

ŘÍČAN, Pavel (1998): S Romy žít budeme, jde o to jak. Praha: Portál.

Other Sources:

Haló noviny, Prague, the 29 of August 1997.
Infórum – information bulletin of the Free Democrats – the Liberal National Social Party, Prague, No.4/1996.
Lidové noviny, Prague, the 13 of August 1997, the 25 of July 1999.
MF Dnes, Prague, the 9 of December 1999.
Mladý svět, Prague, No. 37/1997.
Most – semi-monthly periodical of the Movement for Civic Solidarity and Tolerance, Chrudim, No.3-4/1996.
Most pro lidská práva, Chrudim, No. 2/1998.
Národnosti v České republice, Prague 1993.
Pátek Lidových novin, Prague, the 6 of February 1998.
Právo, Prague, the 23 of August 1996.
Programmatic aims and their meeting by the organization Association of the Romanies in Moravia, Brno, the 9 of April 2001.
Romano hangos – semi-monthly periodical of Romanies in the Czech republic, Brno, No. 1/5/11/16/1999, 2/13/2001, 8/9/10/2002.
Romano kurko – Romany semi-monthly periodical with news and interests, Brno, No. 25/1996, 12/1997, 13/1998.
Interview with Karel Holomek, Brno, the 8 of October 2002 and the 10 of October 2002.
Spektrum 90 – new-emerged social, interest and professional organizations, movements, communities and associations, Prague 1990.
Statutes of the, Brno, the 12 of April 2002.
So-called ”Bratinka´s Report about State of the Romany Community in the Czech Republic“, undated.
Demand note concerning subscription of Romano hangos, Brno, the 17 of October 2001.
The Annual Report of the organization Association of the Romanies in Moravia for the year 2001, Brno, the 25 February 2002.
Sources of Incomes of the Association of the Romanies in Moravia 2001, Brno 2001.
Copyright (c) 2002 Pavel Pečínka

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.