Roberto Balzani: La Romagna

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Knižní recenze / Book Review.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2002). Roberto Balzani: La Romagna. Středoevropské politické studie, 4(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3910

Plný Text:

RTF HTML


Copyright (c) 2002 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.