Aplikace rokkanovské teorie cleavages na české politické strany na počátku éry masové politiky

Lubomír Kopeček

Abstrakt

This paper deals with applicability of the model of cleavages in Bohemia from the 1860s till the first decades of the 20th century. The author tries to identify factors, which had significance in the process of formation of the cleavages in Bohemian society. The development of the Czech party system was characterised with strong influence of all the main cleavages (centre – periphery, church – state, urban – rural, employers – workers). The conclusion confirms usability and usefulness of Rokkan´s theory for Czech conditions.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2002). Aplikace rokkanovské teorie cleavages na české politické strany na počátku éry masové politiky. Středoevropské politické studie, 4(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3897

Klíčová slova

Rokkan; cleavages; parties

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barša, P., Strmiska, M. (1999): Národní stát a etnický konflikt, Brno, CDK
Dostál, V.V. (1998): Agrární strana, její rozmach a zánik, Brno, Atlantis
Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Brno, Barrister et Principal
Flora, P. a další (1999): State Formation Nation-Building and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford, Oxford University Press
Harna, J. (2000): Agrární hnutí do roku 1938, In: Marek, P. a kol.: Přehled politického stranictví v území českých zemí a Československa v letech 1861-1998, Olomouc, Katedra politologie a evropských studií UP Olomouc
Hloušek, V. (2001): ÖVP a proměny katolického tábora. Politologický časopis, roč. 8, č. 4, s. 348-368
Hloušek, V./Kopeček, L. (2002): Česká republika – konsensuální nebo majoritní model demokracie?, Politologická revue, roč. 8, č. 2 (v tisku)
Hroch, M. (1995): V národním zájmu, Praha, FF UK
Hroch, M. (1999): Na prahu národní existence, Praha, Mladá fronta
Inglehart, R. (1990): Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, Princeton University Press
Kaplan, K. (1990): Pravda o Československu 1945 – 1948, Praha, Panorama
Klátil, F. (1992): Republika nad stranami, Praha, Melantrich
Klíma, M. (1998): Volby a politické strany v moderních demokraciích, Praha, Radix
Kopeček, L. (2000): Konfliktní linie slovenské společnosti v první polovině 20. století, Politologická revue č. 1, roč. 6, s. 41 – 59
Krejčí, O. (1994): Kniha o volbách, Praha, Victoria Publishing
Lijphart, A. (1981): Political Parties: Ideologies and Programs, In: Butler, D./Peniman, H. R., Ranney (eds.): Democracy at the Polls: A Comparative Study of Competitive National Elections, Washington and London, s. 26 - 51
Lipset, S. M., Rokkan, S. (eds. 1967): Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, New York, The Free Press
Lipset, S. M. (1995): Homo politicus (z anglického originálu Political Man), Warszawa, PWN
Novák, M. (1997): Systémy politických stran - úvod do jejich srovnávacího studia, Praha, Sociologické nakladatelství
Rokkan, S. (1965): Zur entwicklungssoziologischen Analyse von Parteinsystemen: Anmerkungen für ein hypothetisches Modell, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, roč. 17, č. 3, s. 675 - 702
Rokkan, S. (1970): Citizen, Elections, Parties. Approaches to the Comparative Study of the Processes of Development, Oslo, Univesitetsforlagest
Říchová, B., Lisa, A. (1995): Antologie světových politologů II., Praha, VŠE
Trapl, M. (1990): Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918-1938, Praha, SPN
Copyright (c) 2002 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.