Periferialita Dolní a Horní Lužice a národní otázka Lužických Srbů na pozadí teoretických východisek Steina Rokkana

Radim Gonda

Abstrakt

The present article analyses the problem of peripheriality of Upper and Lower Lusatia and the question of the nation of Lusatian Sorbs in the perspective of Stein Rokkan`s theory. The analysed historical countries belonging to the category of enclave peripheries had a peripherial status both in horizontal and vertical dimensions of peripheriality throughout the history. Their key characteristics are distance, dependence and difference. The Lusatian Sorbs are the bearer of a different - distinctive identity, which is an important attribute of a periphery. Three domains of social life: politics, economics and culture, in which the peripheriality can exist are subsequently analysed. In political domain the political and administrative division of the Sorbian dwelling area and polycephalic net of predominantly German speaking towns is stressed. In economic domain the late industrialisation brought influx of non-Sorbian speakers, heightened the influence of German as dominant language standard and thus weakened the peripheral language. In cultural domain the language/educational and religious questions are discussed in detail. The existence of two Sorbian language standards was a barrier for the nation culture unification process and the measures reducing the usage of Sorbian language at schools endangered the perspective of development of Sorbian national identity. The religious Protestant/Catholic division is identified as the third one having impact on the evolution of Lusatian Sorbs.

Bibliografická citace

Gonda, R. (2002). Periferialita Dolní a Horní Lužice a národní otázka Lužických Srbů na pozadí teoretických východisek Steina Rokkana. Středoevropské politické studie, 4(2–3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3896

Klíčová slova

centre-periphery relationship; enclave periphery; horizontal/vertical peripheriality; political/economic/cultural domains of social life in periphery; distinctive identity; national/language distinctiveness

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Boháč, Z. (1993): České země a Lužice, Tišnov – Budyšín, Společnost Cyrila a Metoděje v Budyšíně, nakladatelství SURSUM.
Boháč, Z. (1989): Sasko. Lužice, Praha, Olympia.
Flora, P., Kuhnle, S., Urwin, D. (eds., 1999): State Formation, Nation Building, and Mass Politics in Europe, Oxford, Oxford University Press.
Hajn, A. (1923): Problém ochrany menšin, Praha, Orbis.
Informace zaslané autorovi 13.3.2002 představitelkou lužickosrbského školství Boženou Pavlíkovou.
Informace zaslané autorovi 6.2.2002 a 12.2.2002 poslancem PS PČR Jaromírem Kohlíčkem.
Informationen zur Crostwitzer Schulstreit. (Materiál zaslala autorovi 13.3.2002 Božena Pavlíková.)
Klégr, A., Zima, P. a kol. (1989): Světem jazyků, Praha, Albatros.
Niedersorbisches Gymnasium Cottbus. Kurzprofil. (http://www.nsg-cottbus.de/wonas/kurzpr_d.html). 8.3.2002.
Niedersorbisches Gymnasium Cottbus. Unterricht.(http://www.nsg-cottbus.de/wucba/index_d.html). 8.3.2002.
Páta, J. (1946): Lužice, Praha, Společnost přátel Lužice.
Práva Lužických Srbů zakotvit v ústavě, Naše pravda, roč. XII., č. 38, 2001, s. 8.
Serbski gymnazij Budyšin. (http://marvin.sn.schule.de/~sorbgym/frames.html). 8.3.2002.
Rozhovor s poslancem českého parlamentu Jaromírem Kohlíčkem ”Situace, pokud jde o Lužické Srby, je vážná a nesnese odklady”, Haló noviny, 17.9.2001.
Rozhovor s lužickosrbským poslancem saského zemského sněmu za PDS Heiko Koslem ”Systém příhraniční spolupráce už funguje”, Haló noviny, 4.9.2001.Copyright (c) 2002 Radim Gonda

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.