Ústavní systém Ukrajiny

Roč.4,č.1(2002)

Abstrakt
The article provides an introductory analysis of the current constitutional system of Ukraine. It deals with the structure of the system, describes the status, the roles and the constitutional powers of the state bodies (the President of the State, the Parliament, the Government and the judicial institutions, in particular the Constitutional Court) and clarifies the relations between the individual branches of power. The paper also pays attention to the legal institute of referendum and its usage in political practice.

Klíčová slova:
Ukraine; democratic transition; political system
Reference

Bojko, O., Goněc, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny, Brno, Jota 1997.
Duleba, A.: Koniec súčasnej strednej Európy? Ukrajina a Slovensko po prvej vlně rozšírejia NATO, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky, 1998 .
Duverger, M.: A New Political System Model: Semi – Presidential Goverment, in.: Lijphart, A. (ed.): Parliamentary versus Presidential Goverment, Oxford, Oxford University Press 1992.
Chojnowski, A.: Ukraina, Warszawa, TRIO 1997.
Karlins, R.: Explaining Regime Change in the Soviet Union, Europe - Asia Studies 1/1994, s. 29-46.
Kis, T. I.: Typologične porivnjanja system ta intytut prezydenta v konstytuciji Ukrajiny: typologine vyznačenja zmist, University of North London. (http://www.unl.ac.uk/ukrainecentre/WP/9.html). Ověřeno k 14.2.2002.
Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států, Praha, Linde 1996.
Kubát, M.: Politický režim a konsolidace demokracie v postkomunistické Evropě a postovětském prostoru, Politologický časopis 2/2000, s. 131-143.
Kuzio, T.: Ukraine. State and nation building. London, New York, Routlege 1998.
Linz, J., J., Stepan, A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore and London, The John Hopkins University Press 1996.
Lutyshyn, N.: Transitions to Democracy in Ukraine: Reality and Prospects, Dumala, A., Ziemowit, J. P. (eds): The Future of East-Central Europe, Lublin, Maria Curie-Sklodowska University Press 1996.
Novák, M.: Systémy politických stran, Praha, Sociologické nakladatelství 1997.
Prizel, I.: Ukraine between proto-democracy and “soft” authoritarianism, in: Dawisha, K., Parrot, B. (eds.): The consolidation of democracy in East – Central Europe, Cambridge, Cambridge University press 1997.
Semkiv, O.: Ukraine: From Totalitarianism to Democracy, Dumala, A., Ziemowit, J. P. (eds): The Future of East-Central Europe, Lublin Maria Curie-Sklodowska University Press 1996.
Šveda, J.: Anatomija polityčnoji kryzy, Center for Political Studies (http://cpd-lviv.itgo.com/anatomia.html). Ověřeno k 14.2.2002.
Woznyak, T.: “Project Ukraine”. Decade Summery, The independent cultural journal “I” 18/2000(http://www.ji-magazine.lviv.ua/n18texts/wozn-eng.htm). Ověřeno k 14.2.2002.

Metriky

658

Views

1167

RTF views

1979

HTML views