Spoločensko-politická klíma na sklonku Mečiarovej a Dzurindovej vlády

Roč.4,č.1(2002)

Abstrakt
The study examines public’s perceptions of the political climate in the Slovak society before the Parliamentary Elections scheduled for 2002. It compares public’s opinions and views during two specific periods-In October 1997-a year before Parliamentary Elections (three years into Vladimir Mečiar’s government) and in September 2001 (approximately 3 years into the government of Mikulaš Dzurinda). Findings of two separate empirical sociological surveys, one conducted in October 1997, other in September 2001, conducted by the Institute for Public Affairs form the basis for analysis. The results of the analysis showed that despite the fact that the public perceived the socio-political situation as gradually worsening after the 1998 Parliamentary elections, their perceptions as recorded in September 2001, are qualitatively of a different nature than those observed in October 1997 (Vladimir Mečiar’s government). This difference was observed mainly in the area of public’s perception of problems in the society, evaluation of developments in specific areas [in society], as well as the degree of public’s pre-election expectations. When it comes to public opinion, the general mood before the 2002 elections is dictated predominantly by the problems in the economy and the social sphere-it is not caused by any shortcomings in guaranteeing democracy and the rule of law, as was the case before 1998 election.

Klíčová slova:
socio-political climate; pre-election expectations; evaluation of situation in society; perceptions of problems in society; Slovensko; slovenská politika; Mečiar; Dzurinda;
Reference

BÚTOROVÁ, Z (1999): Vývoj postojov verejnosti: od nespokojnosti k politickej zmene. In: Bútora, M. – Mesežnikov, G. – Bútorová, Z. (eds.): Slovenské voľby 1998. Kto? Prečo? Ako? Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.
Empirické údaje z reprezentatívnych sociologických výskumov Inštitútu pre verejné otázky Bratislava – október 1997 a september 2001.
MESEŽNIKOV, G. (1996):Vnútropolitický vývoj a politická scéna SR v roku 1995. In: Bútora, M. – Hunčík, P.: Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava, Nadácia Sándora Máraiho.
MESEŽNIKOV, G. (2000): Vývoj politického systému po parlamentných voľbách 1998. Rukopis – podkladová štúdia pre analýzu. Bratislava.
SZOMOLÁNYI, S. (1997): Aký režim sa vynára na Slovensku. In: Szomolányi, S. (ed.): Slovensko: problémy konsolidácie demokracie. Bratislava, Slovenské združenie pre politické vedy & Nadácia Friedricha Eberta.
VELŠIC, M. (2001): Zmena režimu na Slovensku v perspektíve verejnej mienky. Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Metriky

576

Views

125

RTF views

339

HTML views