Moravismus a extremismus

Roč.3,č.4(2001)

Abstrakt
V posledních letech se zintenzivňuje výzkum problematiky extremismu v prostoru postkomunistické Evropy. V jeho rámci je možné aplikovat a současně rozvíjet některé konceptuální přístupy, které byly vypracovány při zkoumání tohoto fenoménu v jiném prostředí anebo období. Vazbu etnoregionalismu na extremismus lze demonstrovat na příkladu části moravistického hnutí v České republice. Politický extremismus může být v určitých případech problematické roztřídit pouze na základě pravo-levé osy. Např. podle Petera Merkela nejsou někteří nacionalističtí, etničtí nebo náboženští extremisté napravo nebo nalevo a z hlediska jejich „extremističnosti“ je pozice na této ose lhostejná (Merkl 2000).

Klíčová slova:
moravismus; Morava; extremismus; pravicový extremismus; levicový extremismus; etnoregionalismus; politický extremismus;
Reference

Literatura / Bibliography

BACKES, U. (1989): Politischer Extremismus in demokratischen Verfassungstaaten. Elemente einer normativen Rahmenttheorie. Opladen: Westdeutscher Verlag.
BACKES, U. (1998): Rechtsextremismus in Deutschland. Ideologien, Organisationen und Strategien. Aus Politik und Zeitgeschichte B 9-10, 20. Februar, s. 27-35.
BEYME, K. (1982): Parteien in westlichen Demokratien. München: R. Piper & Co. Verlag.
KROUPA V. a kol. (1988): Český antifašismus a odboj. Praha: Naše vojsko, Český svaz protifašistických bojovníků.
MAREŠ, M. (1999): Slovanství a politický extremismus v České republice. Středoevropské politické studie, roč. 1, č. 1 (tištěná verze), s. 19-36.
MAREŠ, M. (2001): Sjednocená fronta. Analýzy & studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno, roč. 3, č. 3, s. 10-12.
MAZEL, M. (1998): Oponenti systému. In FIALA, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita, s. 117-277.
MERKL, P. H. (2000): Elements of Extremism [online]. Presentation at the conference „Enhancing Security of States in a Multipolar World: Focus of Extremism. George C. Marshall European Center for Security Studies. Garmisch-Partenkirchen, 18-22 Sepetember 2000: .
MEZIHORÁK, F. (1997): Hry o Moravu. Separatisté, iredentisté a kolaboranti 1938-1945. Praha: Mladá fronta.
MOORE, P. (2001): Hard Choises for Environmentalist and the Mining Industry [online]. Presentation to the Prospectors and Development Association of Canada, Toronto. .
MÜLLER-ROMMEL, F.(1997): Ethnoregionalist Parties in Western Europe. Theoretical consideration and framework of analysis. In De Winter, L., Türsan, H. (ed.): Regionalist Parties in Western Europe. Routlege, London and New York, 1997, s. 17-27.
PASÁK, T. (1999): Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha: Práh.
PERNES, J. (1996): Pod moravskou orlicí aneb dějiny moravanství. Brno: Barrister & Principal.
SPENCER, M. (ed.)(1998): Separatism. Democracy and Disintegration. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
STRMISKA, M. (1998): Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko. Centrum pro studium demokracie a kultury.
STRMISKA, M. (2000): Rise and Fall of Moravian Regional Parties. Středoevropské politické studie, č. 4. roč. II.. .
STRMISKA, M.: (2001): Identitary polarisation, Violence and Terror. A Study of Ethnic Terrorism. Středoevropské politické studie, č. 3, roč. III. < http://www.iips.cz/seps.html>.
ZARISKI, R. (1989): Ethnic Extremism among Ethnoteritorial Minorities in Western Europe. Dimensions, Causes, and Institutional Responses. Comparative Politics, vol. 21, no. 3, p. 253-272.

Použité prameny:

Antifaschistische Nachrichten (2000), N. 11, .
Česko-moravský vlastenec, 1997-1999.
Dnešek, 1991-1993.
Charta Moravorum (cca 1994).
Komunistická strana Československa – Československá strana práce, 2001, .
Moravská demokracie, 1996
Moravská demokratická strana (2000): tisková konference dne 10. března 2000.
Moravská politika, 1995.
Moravská zemská (osvobozenecká) armáda (1999-2001), dopisy.
Nezávislost Moravy a Slezska, 2001,
Nový dnešek, 1997-2000
Nový řád, 1993
Ruch Autonomii Slaska, 2001. Oswidczenie: Slask i Morawy na wspólnej drodze ku Europie regionów, < http://www.raslaska.org/>

Metriky

519

Views

191

RTF views

366

HTML views