Volební systémy a stranicko–politické soustavy: ”silné” volební systémy, stranické systémy a Sartoriho ”volební zákony”

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Problematika pojetí ”volebních zákonů” a interpretace působení volebních systémů na stranicko–politické soustavy zaujímá mezi politologickými tématy již tradičně zvláštní postavení. To má různé důvody. Jeden z nich představuje vskutku mimořádná míra politizace tohoto tématu. Tato politizace je produktem působení faktorů – vůči politické vědě – endogenní i exogenní povahy. Je třeba zdůraznit skutečnost, že problematika posuzování působení volebních systémů a formulace ”volebních zákonů” představuje zároveň metodologickou křižovatku, bod, v němž se setkávají, mísí a střetávají různé přístupy a modely, často explicitně usilující o širší sociopolitickou legitimaci, o prokázání své ”praktické” užitečnosti ve specifické, ne zcela zřetelně ohraničené zóně mezi politikou a politologií.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2001). Volební systémy a stranicko–politické soustavy: ”silné” volební systémy, stranické systémy a Sartoriho ”volební zákony”. Středoevropské politické studie, 3(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3881

Klíčová slova

volební systémy; Sartori; stranicko-politické soustavy; stranické systémy; volební zákony; volby; silné volební systémy

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Birch, S. (2001): Electoral Systems and Party System Stability in Post–Communist Europe, APSA Papers.(http://pro.harvard.edu/abstracts/034/034004BirchSarah.pdf).
Bowler, Shaun, Carter, Elisabeth, Farrell, David M. (2001): Electoral Systems and Electoral Laws, Research Paper Series in Empirical Democratic Theory, Center for the Study of Democracy, UCI.(http://www.democ.uci.edu/democ/papers/bowler.htm).
Catterall, P. (2000): The British Electoral System, 1885–1970, Historical Research, LXXIII, Issue 181, June 2000: 156–174.
D’Alimonte, R., Bartolini, S. (1996): Come perdere una maggioranza. La competizione nei collegi uninominali, Rivista Italiana di Scienza Politica, XXVI, n. 3, Dicembre 1996: 655–701.
Duverger, M. (1992): Les partis politiques, Armand Colin, Paris, přetisk vyd. z r. 1976.
Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Barrister & Principal, Brno.
Gaines, B. J. (1999): Duverger's Law and the Meaning of Canadian Exceptionalism, Comparative Political Studies, XXXII, Issue 7, October 1999: 835–861.
Garber, W. (1998): Electoral Reforms, Electoral Outcomes, and Party System Change in Italy, APSA Papers.
Grumm, J. G. (1958): Theories of Electoral Systems, Midwest Journal of Political Science, II, Issue 4, November 1958: 357–376.
Chiaramonte, A. (1994): Gli effetti distorsivi del nuovo sistema elettorale, Rivista Italiana di Scienza Politica, XXIV, n. 3, dicembre 1994: 687–714.
Lijphart, A. (1990): The Political Consequences of Electoral Laws, 1945–85, American Political Science Review, LXXXIV, n. 2, June 1990: 481–496.
Lijphart, A. (1994): Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty–Seven Democracies, Oxford University Press, Oxford.
Martelli, P. (1999): Elezioni e democrazia rappresentativa. Un introduzione teorica, Laterza, Roma, Bari.
Massari, O. (1994): Gran Bretagna: Un sistema funzionale al governo di partito responsabile, in: Massari Pasquino 1994: 25–53.
Massari, O., Pasquino, G. (red.) (1994): Rappresentare e governare, il Mulino, Bologna.
Neto, O. A., Cox, G. W. (1997): Electoral Institutions, Cleavage Structures, and the Number of Parties, American Journal of Political Science, XLI, Issue 1, January 1997: 149–174.
Pasquino, G. (1994): Coclusioni. Il nuovo sistema elettorale italiano: antecedenti, meccanismi, conseguenze, in: Massari, Pasquino (1994): 221–256.
Reed, S. R. (2001): Duverger’s Law is Working in Italy, Comparative Political Studies, XXXIV, Issue 3, April 2001: 312–327.
Riker, W. H. (1962): The Theory of Political Coalitions, Yale University Press, New Haven, London.
Riker, W. H. (1982): The Two–Party System and Duverger’s Law: An Essay on the History of Political Science, The American Political Science Review, LXXVI, Issue 4, December 1982: 735–766.
Sartori, Giovanni (1986): The Influence of Electoral Systems: Faulty Laws or Faulty Methods?, in: Grofman, Bernard, Lijphart, Arend (red.): Electoral Laws and Their Political Consequences, Agathon Press, New York: 43–68.
Sartori, G. (1998): Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti, il Mulino, Bologna, 3. vyd.
Sartori, G. (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků, Sociologické nakladatelství, Praha (překlad 2. anglického vyd.).
Spafford, D. (1970): The Electoral System of Canada, The American Political Science Review, LXIV, Issue 1, March 1970:168–176.
Strmiska, M. (1997a): Kanadská stranicko–politická soustava (Kanadský bipartismus a multipartismus), Masarykova univerzita, Brno.
Strmiska, M. (1997b): Soustavy politických stran v Indii (Od ”kongresového systému” k multipartismu), Masarykova univerzita, Brno.
Strmiska, M. (2000): Studie k utváření italského multipartismu (1994–1999). Enigma "středu" a bipolarita, Politologický časopis, VII, č. 2: 109–130.
Taagepera, R. (1999a): The Number of Parties As a Function of Heterogeneity and Electoral System, Comparative Political Studies, XXXII, Issue 5, August 1999: 531–548.
Taagepera, R. (1999c): Designing Electoral Rules and Waiting for an Electoral System to Evolve, Constitutional Design 2000, December 9–11, 1999, University of Notre Dame.(http://www.nd.edu/~kellog/taagepera.pdf).
Taagepera, R., Shugart, M. S. (1989): Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems, Yale University Press, New Haven.
Taagepera, R., Shugart, M. S. (1993): Predicting the Number of Parties: A Quantitative Model of Duverger's Mechanical Effect, American Political Science Review, LXXXVII, Issue 2: 455–464.
Wildgen, J. K. (1972): Electoral Formulae and the Number of Parties , The Journal of Politics, XXXIV, Issue 3, August 1972: 943–950.
Copyright (c) 2001 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.