Kollár, M., Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 2000 (Súhrnná správa o stave spoločnosti): Inštitút pre verejné otázky, Edícia Slovensko v pohybe, Bratislava 2000, 872 s.

Matúš Krištofík

Abstrakt

Recenze knihy / Book Review

Bibliografická citace

Krištofík, M. (2001). Kollár, M., Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 2000 (Súhrnná správa o stave spoločnosti): Inštitút pre verejné otázky, Edícia Slovensko v pohybe, Bratislava 2000, 872 s.. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3877

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 2001 Matúš Krištofik

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.