Iniciativa na podporu Zapatovy armády národního osvobození

Hana Vykoupilová

Abstrakt

„1. ledna 1998 uplynuly čtyři roky od indiánského povstání ve státě Chiapas, usilujícího o zlepšení životních podmínek domorodého obyvatelstva. Iniciátorkou revolty byla Zapatova armáda národního osvobození (EZLN). Čtvrté výročí povstání se u nás stalo impulsem k založení Iniciativy na podporu EZLN. Sešli se v ní představitelé několika ekologických a „lidskoprávních“ organizací. Hodlají informovat českou veřejnost o situaci v mexickém Chiapasu a také organizovat solidární kampaně. Nikdo ze stoupenců iniciativy nepatří ke KSČM, někteří z nás se podíleli na předlistopadových petičních akcích a demonstracích proti stalinistickému režimu. I přes to chápeme složitost bolestné latinskoamerické reality. Fakt, že jedním z více ideových zdrojů zapatovského hnutí byl i marxismus, nás proto neodrazuje od kritické podpory EZLN.“ (Iniciativa na podporu EZLN)

Bibliografická citace

Vykoupilová, H. (2001). Iniciativa na podporu Zapatovy armády národního osvobození. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3870

Klíčová slova

Zapata; Zapatova armáda národního osvobození; marxismus; extremismus

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

http://www.nesehnuti.ecn.cz.
Den na podporu EZLN (1999). Existence, č.5..
Chiapas: boj Indiánů za svobodu (1999). Halas, č.12..
Jindra, P.: Povstání v mexickém Chiapasu očima jeho čekých příznivců (1999), Haló noviny, 3.10..
Jindra, P.: Svět se bouří proti globalizaci (1999). Haló noviny, 17.7..
Materiály Iniciativy na podporu EZLN.
Patrik, M., Ander, M., Dolejší, K., Pečínka, P. (1998): Vzbouřený Chiapas- O mexických Indiánech a zapatistickém hnutí. Brno, Iniciativa na podporu EZLN.
Pavel Pečínka (1999). Hluboká orba, č. 17, s. 22-28.
Pečínka, P. (1999): Mexická armáda z Chiapasu neodejde. Listy, č.3, , s.65-66.
Pečínka, P. (1998): Od Guevary k zapatistiům. Brno, Doplněk.
Ya basta! (1999) Cabaret Voltaire Zine, č. 15, s.4-5.
Copyright (c) 2001 Hana Vykoupilová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.