Socialistická organizace pracujících: Trockistické organizace v České republice

Martin Bastl

Abstrakt

Revoluční marxisté - trockisté tvoří v České republice nepočetný, zato poměrně významný segment levicově orientované politické scény. Jejich postavení bylo počátkem 90. let určeno rolí, kterou sehrávali v opozici minulému reálně-socialistického režimu a v disentu. Mezi oponenty minulého režimu bylo mnoho významných trockisticky orientovaných aktivistů a po jistou dobu byla revolučně marxistická alternativa konkurentem nejen stalinismu, ale i liberálně demokratickému zřízení, v případě reálně-socialistických zemí pak byla logickým antipodem restaurace kapitalistického modelu ekonomiky. Pokud se budeme zabývat vývojem českého trockismu, zjistíme, že mnoho významných revolučních marxistů bylo v průběhu 90. let kooptováno liberálně demokratickým politickým systémem. Jejich cesta obvykle končila v řadách ČSSD, či KSČM. Paralelně s tímto vývojem přicházela do české politiky nová, mladá generace trockistů a v průběhu 90. let vnikly na území České republiky tři trockistické organizace: Socialistická solidarita, Dělnický vzdělávací spolek - Budoucnost a Socialistická organizace pracujících (SOP).

Bibliografická citace

Bastl, M. (2001). Socialistická organizace pracujících: Trockistické organizace v České republice. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3869

Klíčová slova

trockismus; komunismus; marxismus; socialismus; Socialistická organizace pracujících; levicový extremismus; krajní levice; ultralevice

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Revoluční marxismus, ročník 2000.
Revoluční marxismus, ročník 2001.Socialistická avantgarda, ročník 1999.
Socialistická avantgarda, ročník 2000.
Socialistická avantgarda, ročník 2001.
Bulletin Socialistické alternativy žen, ročník 2001.
Revo (časopis skupiny revoluční mládeže REVO), ročník 2001.
Manifest za revoluční změnu (Manifest 5. Kongresu Ligy za revoluční komunistickou internacionálu), SOP, Praha 2001.
Oficiální internetová prezentace Socialistické organizace pracujících(http://sop-lrki.webpark.cz) - ověřeno k 19. 6. 2001
Copyright (c) 2001 Martin Bastl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.