Protipřistěhovalecké xenofobní strany v evropském kontextu: Příspěvek k charakteristice xenofobních stranicko-politických formací

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Analýza protipřistěhovalecky orientovaných stran a hnutí představuje specifickou součást výzkumu stranicko-politických ztělesnění rasismu a xenofobie v soudobém evropském kontextu. Na úvod je třeba připomenout, že se jedná o téma, které se do popředí politologického zájmu dostalo především v devadesátých letech XX. století, poté, co postupně nabývalo na politickém významu v uplynulých třech dekádách. Charakteristickým, dominantním rysem tohoto tématu bylo a do značné míry stále je jeho sepětí s problematikou expanze vlivu radikálně pravicových a/nebo xenofobních a populistických stran v evropských (především – ale nikoli výlučně – západoevropských) zemích. Toto sepětí také částečně vysvětluje fakt, že se těmto fenoménům dostávalo v rámci evropské politologie relativně značné pozornosti, odrážející společenskou a politickou poptávku po zpracování tohoto tématu (bez ohledu na přetrvávající pochybnosti, zda míra této pozornosti a poptávky odpovídala ve všech případech skutečné politické relevanci protipřistěhovaleckých, xenofobních stran a hnutí). V každém případě vznikla díky této skutečnosti svým způsobem mimořádná příležitost k zajímavé konfrontaci různých metodologických přístupů k analýze a klasifikaci stranicko-politických ztělesnění xenofobie. V rámci tohoto analyticky pojatého příspěvku bude pozornost věnována dvěma navzájem propojeným souborům problémů: jednak často diskutovanému vztahu mezi protipřistěhovaleckou, xenofobní či (quasi)rasistickou a radikálně pravicovou orientací, jednak pokusům o klasifikaci protipřistěhovaleckých politických stran a hnutí jako monotematických, protestních nebo extremistických a antisystémových stranicko-politických formací.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2001). Protipřistěhovalecké xenofobní strany v evropském kontextu: Příspěvek k charakteristice xenofobních stranicko-politických formací. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3864

Klíčová slova

imigrace; přistěhovalci; migrace; xenofobie; rasismus; xenofobní politické strany;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barša, Pavel (1999): Politická teorie multikulturalismu, CDK, Brno.
Barša, Pavel, Strmiska, Maxmilián (1999): Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, CDK, Brno.
Benard, Cheryl (1978): Migrant Workers and European Democracy, Political Science Quarterly, XLIII, Issue 2, Summer 1978, elektronická verze (s. 277-299).
Betz, Hans-Georg (1997): Fascism: Past, Present Future by Walter Laqueur; The Radical Right in Western Europe. A Comparative Analysis by Herbert Kitschelt, Political Science Quarterly, CXI, Issue 4, Winter 1996/1997, recenze, elektronická verze (s. 716-717).
Costantini, Luciano (1994): Dentro la Lega. Come nasce, come cresce, come comunica, Koine, Roma; elektronická verze EURISPES, (http://www.eurispes.com/EURISPES/175/)..
Dézé, Alexandre (2001): An Alternative to the System or an Alternative within the System? An Analysis of the Relationship of Extreme Right Parties with the Political Systems of Western Democracies, XXIX Joint Sessions of Workshops, ECPR, Workshop: Democracy and the New Extremist Challenge in Europe, 6-11 April 2001, Grenoble.
Diani, Mario (1996): Linking Mobilization Frames and Political Opportunities: Insights from Regional Populism in Italy, American Sociological Review, LXI, Issue 6, December 1996, elektronická verze (s. 1053-1069).
Fennema, Meindert (1996): Some Theoretical Problems and Issues in Comparison of Anti-immigrant Parties in Western Europe, ICPS Working Paper n. 115, Barcelona.
Freeman, Gary (1997): Immigration as a source of political discontent and frustration in Western democracies, Studies in Comparative International Development, XXXII, Fall 1997, Issue 3, elektronická verze (s. 42-64).
Gomez-Reino, Margarita (2001): Identity Politics and Party Elites Strategic Dilemmas: Comparing Varieties of Extremism. the Vlaams Blok and Lega Nord, XXIX Joint Sessions of Workshops, ECPR, Workshop: Democracy and the New Extremist Challenge in Europe, 6-11 April 2001, Grenoble.
Hunger, Uwe (2000): Party Competition and Inclusion of Immigrants in Germany, APSA Papers (August 31 – September 3, 2000).
Ignazi, Piero (1994): L’estrema destra in Europa, il Mulino, Bologna.
Luverà, Bruno (1999): I confini dell’odio. Il nazionalismo etnico e la nuova destra europea
Roma, Editori Riuniti.
Melucci, Alberto (1990): The Voice of the Roots Ethno-National Mobilizations in a Global World, Innovation, III, Issue 3, 1990, elektronická verze (s. 351-363).
Merkl, Peter H. (2000): Elements of Extremism, Conference "Enhancing Security of States in a Multipolar World: Focus on Extremism", 18-22 September 2000, Garmisch-Partenkirchen.
Moioli, Vittorio (1990): I nuovi razzismi. Miserie e fortune della Lega Lombarda, Ed. Associate, Roma.
Mudde, C. (1996): The War of Words. Defining the Extreme Right Party Family, West European Politics, XIX, n.2, April 1996, s. 225-248.
Mudde, Cas (2000a): Extreme-Right Parties in Eastern Europe, Patterns of Prejudice, XXXIV, n. 1, s. 5-27.
Mudde, Cas (2000b): The Impact of Extremism, Conference "Enhancing Security of States in a Multipolar World: Focus on Extremism", 18-22 September 2000, Garmisch-Partenkirchen.
Mudde, Cas (2000c): Stranická rodina: rámcová analýza, Politologická revue, VI, č. 1, červen 2000, s. 78-93.
Poirier, Philippe (2001): Subsidiarity, Regionalism and State-Nationalism: An Ideological Gap between European Parties of the New Right?, XXIX Joint Sessions of Workshops, ECPR, Workshop: Democracy and the New Extremist Challenge in Europe, 6-11 April 2001, Grenoble.
Rex, John (1992): Ethnic mobilization in a multicultural society, Innovation, V, Issue 3, elektronická verze (s. 65-74).
Rex, John (1994): The second project of ethnicity: Transnational migrant communities and ethnic minorities in modern multicultural societies, Innovation, VII, Issue 3, elektronická verze (s. 207-217).
Shafir, Michael (1999): The Mind of Romania’s Radical Right, in: Ramet, Sabrina Petra (ed.): The Radical Right in Central and Eastern Europe, The Pennsylvania University Press, University Park, s. 213-232.
Rokkan, Stein (1999): Numerical Democracy and Corporate Pluralism, in: Flora, Peter, Kuhnle, Stein, Urwin, Derek (eds.): State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan, Oxford University Press, Oxford, s. 261-273.
Shafir, Michael (2000a): Radical Politics in East-Central Europe. Part VIII: Radical Continuity In Romania: The Greater Romania Party, East European Perspectives, II, n. 16 a 17 , 16 August 2000, 13 September 2000, RFE/RL (http://www.rferl.org/eepreport).
Shafir, Michael (2000b): Radical Politics in East-Central Europe. Part VIII: Radical Continuity In Romania - The Party of Romanian National Unity, East European Perspectives, II, n. 19, n. 20, n. 21, 11 October 2000, 25 October 2000, 22 November 2000, RFE/RL, (http://www.rferl.org/eepreport).
Schierup, Carl-Ulrich (1994): The right to be different: Multiculturalism and the racialization of Scandinavian welfare politics. The Case of Denmark, Innovation, VII, Issue 3, elektronická verze (s. 277-288).
Taggart, Paul (1995): New Populist Parties in Western Europe, West European Politics, XVIII, n. 1, January 1995, s. 34-51.
Triandafyllidou, Anna (1999): Nation and Immigration: A Study of the Italian Press Discourse, Social Identities, V, Issue 1, March 1999, elektronická verze (s. 65-88).
van der Brug, Wouter, Fennema, Meindert, Tillie, Jean (2000): Anti-immigant parties in Europe: Ideological or protest vote?, European Journal of Political Research, XXXVII, s. 77-102.
Wimmer, Andreas (1997): Explaining Xenophobia and Racism: A Critical Review of Current Research Approaches, Ethnic and Racial Studies, XX, January 1997, Issue 1, elektronická verze (s. 17-39).
Young, Frank W. (1970): Reactive Subsystems, American Sociological Review, XXXV, Issue 2, April 1970, elektronická verze (s. 297-307).Copyright (c) 2001 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.