Kantonální a parlamentní volby v Bosně a Hercegovině 2000

Vít Hloušek

Abstrakt

Rok 2000 byl v Bosně a Hercegovině rokem volebním. Po komunálních volbách, které se konaly v dubnu, proběhla 10. listopadu 2000 na území Federace Bosny a Hercegoviny i Republiky srbské další série voleb. Jednalo se jednak o volby do místních vyšších územně samosprávných celků Federace Bosny a Hercegoviny – kantonů – a také o volby parlamentní a to jak na úrovni obou entit, tak i na federální rovině. Kromě toho byl volen president a vicepresident v Republice srbské a konaly se také volby do městského shromáždění v Srebrenici. Cílem tohoto článku je seznámit s výsledkem kantonálních a parlamentních voleb a analysovat z toho plynoucí aktuální povolební stranicko-politické konfigurace na různých rovinách (na rovině federální, entit i kantonů), respektive poukázat na posuny, k nimž došlo ve srovnání s volbami v roce 1998. Pozornost bude přitom soustředěna pouze na volby do těch orgánů, které byly voleny přímo a v nichž bylo rozhodující soutěžení politických stran. Ještě před tímto vlastním jádrem textu ale bude vhodné přiblížit strukturu politických institucí v “postdaytonské” Bosně a Hercegovině, neboť takové přiblížení umožní lépe pochopit chování voličské obce(1) i konkurujících si stranických subjektů.

Bibliografická citace

Hloušek, V. (2001). Kantonální a parlamentní volby v Bosně a Hercegovině 2000. Středoevropské politické studie, 3(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3860

Klíčová slova

Bosna a Hercegovina; volby; volební studie; parlamentní volby; kantonální volby

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ÁGH, A. (1998a): Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans. Cheltenham – Northampton.
ÁGH, A. (1999): Processes of democratization in the East Central European and Balkan states: sovereignty-related conflicts in the context of Europeanization. Communist and Post-Communist Studies č. 3, s. 263-279.
ÁGH, A. (1998b): The Politics of Central Europe. London – Thousand Oaks – New Delhi.
BOSCO, D. L. (1998): Reintegrating Bosnia: A Progress Report. Washington Quarterly č. 2, s. 65-82.
Bosnia and Hercegovina Elections (= Balkan Media & Policy Monitor, September 14, 1998) (http://mediafilter.org/Monitor/Mon.ELE.-SP) – ověřeno k 16. 1. 2001
BUGAJSKI, J. (1997): The Balkans: On the brink again. Washington Quarterly, č. 4, s. 211-230.
BURG, S. L. (1997): Bosnia-Herzegovina: a Case of Failed Democratization. In: Dawisha, K.; Parrott, B. (eds.): Politics, Power, and the Struggle for Democracy in South-East Europe (= Authoritarianism and Democratization in Postcommunist Societies, Vol 2). Cambridge – New York – Melbourne, s. 122-145.
Central Europe Review (http://www.ce-review.org) - ověřeno k 19.3. 2001
Mission of the OSCE in Bosnia and Hercegovina (http://www.oscebih.org) – ověřeno k 19. 2. 2001
HLADKÝ, L. (1996): Bosna a Hercegovina. Historie nešťastné země. Doplněk, Brno.
RAMET, S. P. (1992): Balkan Pluralism and its Enemies. Orbis č. 4, s. 547-565.
SINGER, P. W. (2000): Bosnia 2000. World Policy Journal č. 1, s. 31-38.
STRMISKA, M. (2000): Bosensko-hercegovské lokální stranicko-politické pluralismy. Příspěvek k analýze voleb do obecních zastupitelstev v roce 2000 a vývoji lokálních stranicko-politických konfigurací. Středoevropské politické studie, č. 4 (http://www.iips.cz/seps).
Ustav Bosne i Hercegovine (http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/ustav.htm) – ověřeno k 7. 2. 2001
Copyright (c) 2001 Vít Hloušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.