Transformace středoevropských komunistických stran - polský a maďarský příklad

Lubomír Kopeček

Abstrakt

(1)V rámci systémových změn na přelomu 80. a 90. let ve střední Evropě se objevil nový jev – přeměna bývalých monopolních komunistických stran na strany sociálnědemokratické. V některých případech byla snaha o reformu komunistické strany skutečná, v jiných se s odstupem času ukázala spíše jako maskující záležitost, která měla v dané době spíše odvrátit hrozbu zákazu strany. Přechod z jedné stranické rodiny do druhé vyvolal značný zájem politologů. Tato studie se zaměřuje na zachycení transformace dvou původně komunistických stran – polské a maďarské, které došly v tranzičním procesu patrně nejdál a v podstatě se přiblížily klasickým západoevropským sociálnědemokratickým stranám.(2 ) Všímá si přitom historických projevů reformních tendencí v komunistických stranách střední Evropy a stručně nastiňuje průběh transformace. Zvláštní pozornost je věnována klíčovému přechodovému období v posledních měsících starého a v prvních měsících nového režimu.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2001). Transformace středoevropských komunistických stran - polský a maďarský příklad. Středoevropské politické studie, 3(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3859

Klíčová slova

komunismus; komunistické strany; politické strany; středoevropské komunistické strany; Polsko; Maďarsko; polská komunistická strana; maďarská komunistická strana

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Agh, A.: Partial Consolidation the East-Central European Parties. The Case of the Hungarian Socialist Party, Party Politics 1995, n. 4
Dąbrowski, S., Rogowska, B. (ed.): Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po 1989 roku, Wrocław 1998
Dauderstädt, M.-Gerrits, A.-Győrgy, M.: Troubled Transition – Social Democracy in East Central Europe, Amsterdam 1999
Irmanová, E.: Kádárismus – vznik a pád jedné iluze, Praha 1998
Ishiyama, J.: The Sicle or the Rose? Comparative Political Studies, Vol. 30, n. 3, Jun97
Kitschelt, Herbert: Formation of Party Cleavages in Post-communist Democracies, Theoretical Propositions, Party Politics, 1995, n. 4
Materialy konferencji Polsko 1986-1989 - Koniec systemu, Warszawa 1999, (rukopis, nestránkováno)
Meyer, Thomas: Transformace sociální demokracie, Dopněk, Brno 2000
Paszkiewicz, K. (ed.): Partie i koalicje polityczne III. Rzeczypospolitej, Wroclaw 2000
Racz, B.: The Hungarian Socialists in Opposition: Stagnation or Renaissance, Europe-Asia Studies, 2000, n. 4
Sobolewska-Myślik, K.: Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 r., Kraków 1999
Vykoukal, J-Litera, B.-Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 – 1989, Praha 2000
Wiatr, J.: Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2000
Copyright (c) 2001 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.