Rumunské parlamentní a prezidentské volby v roce 2000: Příspěvek k analýze výsledků voleb a k charakteristice postavení a profilu rumunských politických stran

Tomáš Setnička, Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Průběhu a výsledkům rumunských parlamentních a prezidentských voleb, jež se uskutečnily v listopadu a prosinci loňského roku, bylo v následujících dvou měsících věnováno poměrně značné množství komentářů nejrůznější povahy a úrovně, určených různému cílovému publiku. Pokud jde o publicistická hodnocení nerumunské provenience, lze říci, že většina z nich představovala produkty ryze konjunkturálního zájmu o rumunské politické dění, které - až na výjimky potvrzující pravidlo - neměly výrazné analytické ambice a omezovaly se obvykle na povrchní, ne-li přímo stereotypizovaný a účelový komentář nejvíce “bizarních” momentů volebního chování a stranicko-politického života v Rumunsku, přičemž nijak výrazně nepřispívaly ani k nepředpojaté deskripci pestrého a v některých ohledech bouřlivého politického vývoje postkomunistického Rumunska, ani k pochopení trendů, souvislostí a hlavních faktorů tento vývoj spoluurčujících. V tomto příspěvku si neklademe za cíl bezprostřední totální nápravu tohoto stavu (taková náprava by představovala, přinejmenším po faktografické stránce, extrémně náročný úkol), jde nám spíše o dílčí korekci neúnosně zjednodušujících publicistických pohledů na průběh a výsledky nedávných rumunských parlamentních a prezidentských voleb, vycházející přednostně z materiálů a pramenů rumunské provenience. Při této příležitosti chceme především upozornit na některé obzvláště důležité a/nebo zajímavé momenty vztahující se jednak k profilu rumunských politických stran (se zvláštním zřetelem k nejdůležitějším centristickým stranám) a k pozicím, jež tyto strany zaujaly v předvolební kampani, jednak k chování voličů jednotlivých stran v parlamentních a prezidentských volbách.

Bibliografická citace

Setnička, T., & Strmiska, M. (2001). Rumunské parlamentní a prezidentské volby v roce 2000: Příspěvek k analýze výsledků voleb a k charakteristice postavení a profilu rumunských politických stran. Středoevropské politické studie, 3(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3858

Klíčová slova

Rumunsko; volby; volební studie; rumunské parlamentní volby; rumunské prezidentské volby; politické strany; rumunské politické strany;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adevărul, 2000.
Alegeri 2000 (http://domino.kappa.ro/election/election2000.nsf/All/Home).
Alegeri locale 2000 (4 si 18 iunie) (http://domino.kappa.ro/election/locale2000.nsf/All/Home).
Caţavencu, 2000.
Parlamentul României – Camera Deputaţilor: Elections for Chamber of Deputies, November 26, 2000; Elections for Senate, November 26, 2000 (http://www.cdep.ro/pls/alegeri/aleg.cd?ilg=2000&idl=2), (http://www.cdep.ro/pls/alegeri/aleg.se?ilg=2000&idl=2).
Monitorul - Alegeri 2000 (http://alegeri2000.monitorul.ro/).
Shafir, M. (2001): Radical Politics in East-Central Europe, Part IX: The Romanian Radical Return, RFE/RL East European Perspectives, III, January - February 2001 (http://www.rferl.org/eepreport/index.html).
Ziua, 2000.
Interview se členy místních stranických organizací PDSR, PRM, PD, PNL, ApR, PNŢCD ve městě Reşiţa (okres Caraş – Severin), uskutečněná v říjnu až prosinci 2000 Tomášem Setničkou.Copyright (c) 2001 Tomáš Setnička, Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.