In margine tzv. slovanství. Na okraj studie Miroslava Mareše Slovanství a politický extremismus v České republice

Ivo Pospíšil

Abstrakt

Je dobře, že se česká politologie začala zabývat areály (tento pojem neznamená pouze geografický prostor, a nelze jej tedy nahradit pojmem “teritoriální”, “územní” nebo podobně; běžně se užívá i ve smyslu prostoru jazykového, kulturního, politického a ekonomického; viz anglosaské pojetí tzv. area [areal] studies) střední a východní Evropy se zvláštním zřením k Polsku, baltským zemím, Bělorusku, Ukrajině a Rusku. Tento zájem se ovšem nemohl nestřetnout jednak s konceptem Střední Evropy (kniha F. Naumanna Mitteleuropa z roku 1915 je založena na vyhraněně nacionálním a eidologickém pojetí, jehož jádrem je němectví a jeho dominance; proto se i v některých německy psaných studiích na toto téma užívá někdy pojmu “Zentraleuropa”), jednak se slovanským prvkem a jeho vědeckými a ideologickými reflexemi.

Bibliografická citace

Pospíšil, I. (2001). In margine tzv. slovanství. Na okraj studie Miroslava Mareše Slovanství a politický extremismus v České republice. Středoevropské politické studie, 3(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3849

Klíčová slova

slovanství; politický extremisus; Česká republika; areály;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Vavřínek, V. (ed.) (2000): Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe. Proceedings of the International Workshop, Prague 11th - 12th November 1998. CEU, Slavonic Institute, Prague.

Dorovský, I. - Pospíšil, I. (1998): Dialog o Slovanech, slavistice, Balkánu a o lecčems jiném. Univerzitní noviny, č. 3, s. 16-18.

Dorovský, I. (1997): Balkán a Mediterán. Brno.

Dorovský, I. (2000): Slované a Evropa. Brno.

Mareš, M. (1999): Slovanství a politický extremismus v České republice. In: Středoevropské politické studie -Central European Political Studies Review, zima - winter, s. 19-36.

Mathauser, Z. (1998): Slovanství jako přesah. In: K úloze Slovanů v historii a současnosti. Kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze. Emauzy - klášter Na Slovanech, 29. května 1998, Praha, s. 18-20.

Pospíšil, I. (1994): Václav Černý a ruská literatura. Slavia, č. 3, s. 331-337.
Pospíšil, I. (1997): K voprosu ob otnošenii T. G. Masarika k russkoj literature. In: T. G. Masarik i Rossija. Razvernutyje tezisy dokladov meždunarodnoj naučnoj konferencii. Institut "Otkrytoje obščestvo", Obščestvo brat’jev Čapek v Sankt-Peterburge, Sankt-Peterburgskaja Associacija meždunarodnogo sotrudničestva, Sankt-Peterburgskaja Associacija druzej Čechii i Slovakii. Sankt-Peterburg.
Pospíšil, I. (1998a): Slovanské literatury na počátku nového věku. In: K úloze Slovanů v historii a současnosti. Kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze. Emauzy - klášter Na Slovanech, 29. května 1998, Praha, s. 34-37.
Pospíšil, I. (1998b): T. G. Masaryk a literárnost ruské revoluce. In: Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce. Sborník příspěvků z V. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně, 19. listopadu 1997. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Hodonín, s. 5-13.
Pospíšil, I. (1999a): Demokratija kak tiranija bol’šinstva? Individuum – sistema – čuvstvitel’nost’ u A. S. Puškina. In: Náš Puškin – Naš Puškin. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Asociácia rusistov Slovenska, Nitra, s. 118-129.

Pospíšil, I. (ed.) (1999b): Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt – metodologie – terminologie – struktura oboru – studie. Hlavní autoři: Ivo Pospíšil – Jiří Gazda - Jan Holzer. Brno.
Pospíšil, I. (2000a): Slavistika pro třetí tisíciletí. Universitas, č. 3, s. 9-14.

Pospíšil, I. (2000b): Svět se dívá z Finska na Rusko (VI. kongres ICCEES v Tampere, 29. 7.-3. 8. 2000). Univerzitní noviny, s. 7-8, 15-16.
Pospíšil, I. (2000c): T. G. Masaryk jako rusista. In: Tomáš Garrigue Masaryk a věda. Sborník příspěvků ze VII. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 10. listopadu 1999. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Hodonín, s. 88-99.


(1998): Slavica Pragensia ad tempora nostra. Praha.

(2000): Slovanský ústav v Praze. 70 let činnosti. Sborník statí. Bibliografie. Praha.

Svatoň, V. (1998): Slovanská myšlenka a ruské slavjanofilství. Několik poznámek o dávné otázce. In: K úloze Slovanů v historii a současnosti. Kolokvium u příležitosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze. Emauzy

- klášter Na Slovanech, 29. května 1998, Praha, s. 21-25.
Malevič, O. - Kamenskaja, A. (red.) (1997): T. G. Masarik i Rossija. Sankt-Petěrburg.

Wollman, F. (1928): Slovesnost Slovanů. Praha.

Wollman, F. (1968): Slavismy a antislavismy za jara národů. Praha.

Wollman, S. (2000): Osudy Slovanského ústavu od jeho zrušení v roce 1963 do současnosti. In: Slovanský ústav v Praze. 70 let činnosti. Sborník statí. Bibliografie. Praha, s. 39-44.

(1997): Współczesni Slowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo 19-20 sierpnia 1996. Pod redakcją M. Bobrownickiej, Lucjana Suchanka, Franciszka Ziejki. UNIVERSITAS, Kraków.
Copyright (c) 2001 Ivo Pospíšil

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.