Slovinský stranický systém a model umírněného pluralismu

Vít Hloušek

Abstrakt

Následující článek je možno rozdělit do dvou částí, které však není zcela vhodné separovat. V první části, která má ryze deskriptivní charakter, se budeme zabývat podstatnými rysy vývoje slovinské politiky, které jsou důležité z hlediska chování systému politických stran, respektive jednotlivých aktérů tohoto systému. Na základě této deskripce pak ve druhé části článku rozvineme úvahy nad případným modelem fungování slovinského systému politických stran (v podstatě v intencích Sartoriho typologie a klasifikace). Domníváme se, že v případě stranického systému jako je slovinský, který nepatří ani v rámci zkoumání stranických systémů střední a východní Evropy k těm nejznámějším, může být toto propojení popisu a analysy fungování metodologicky oprávněným a heuristicky vhodným postupem.

Bibliografická citace

Hloušek, V. (2001). Slovinský stranický systém a model umírněného pluralismu. Středoevropské politické studie, 3(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3848

Klíčová slova

Slovinsko; slovinská politika; stranické systémy; umírněný pluralismus;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Pozn.: Odkazy na elektronické materiály vycházejí ze stavu v období září - listopad 2000.

ADAM, F. (1995): Democracy and Stability. Lessons from an Accelerated Evolution of the Political System. In: Šubrt, J.; Toš, N. (eds.): Crossroads of Transition. Praha, s. 97-113.
Balkan report (http://www.rferl.org/balkan-report)
BALUT, A.; CABADA, L. (2000): Postkomunistické strany v České republice a Slovinsku. Politologická revue č. 1, s. 60-77.
BEYME, K. von (1985): Political Parties In Western Democracies. Aldershot.
BEYME, K. von (1999): Osteuropa Forschung nach dem Systemwechsel. Der Paradigmawandel der “Transitologie”. Osteuropa č. 3, s. 285-304.
BEYME, K. von (1994): Systemwechsel in Osteuropa. Frankfurt am Main.
CRAWFORD, B.; LIJPHART, A. (1995): Explaining Political and Economic Change in Post-Communist Eastern Europe. Comparative Political Studies, č. 2, s. 171-200. (elektronická verse)
DANČÁK, B. (ed.) (1998): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I. ( = Pracovní studie MPÚ, sešit č. 1). Brno.
DANĆÁK, B. (ed.) (1999): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. ( = Pracovní studie MPÚ, sešit č. 6). Brno.
Delo na spletu (http://www.delo.si)
Demokratična stranka upokojencev Slovenije (http://www.desus.si)
Dnevnik online (http://www.dnevnik.si)
EON - volitve 2000 (http://www.eon.si/portal/volitve2000.asp)
FIALA, P.; STRMISKA, M. (1998): Teorie politických stran. Brno.
HLOUŠEK, V. (2000): Stranické systémy Chorvatska a Slovinska. Diplomová práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy university. Brno 2000.
HLOUŠEK, V. (1998): Systém politických stran ve Slovinsku. Politologický časopis č. 4, s. 468-478.
KAJZER, A. (ed.) (1997): Slovenia: analysis of Economic Developments in 1997 and Prospects for 1998: Autumn Report 1997. Ljubljana.
LDS - Volitve 2000 (http://www.2000.lds.si)
Liberalni demokrati Slovenije (http://www.lds.si)
LIJPHART, A. (1969): Consociational Democracy. World Politics č. 2, s. 207-225.
LIJPHART, A. (1977): Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration.New Haven and London.
Ljubljanske novice (http://www.ljnovice.com)
News from Slovenia. Central Europe Review (= CER) (http://www.ce-review.org/slovenianews)
Nova Slovenija (http://www.nsi.si)
POŽUN, B. J. (2000): Slovenia’s Return to the Left. Central Europe Review, No 36, Vol 2.
RAMET, S. P. (1997): Democratization in Slovenia - the Second Stage. In: Dawisha, K.; Parrot, B. (eds.): Politics, Power and the Struggle for Democracy in South-East Europe. Cambridge, s. 189-225.
SLS SKD SLovenska ljudska stranka (http://www.sls.si)
Slovenska nacionalna stranka (http://www.sns.si)
Socialdemokratska stranka Slovenije (http://www.sds.si)
Stranka mladih Slovenije (http://www.sms-mladi.com)
STRMISKA, M. (1998): Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko. Brno.
SUŠA, U. (2000): Zmedena desnica. (http://www.cati.si/volitve/analiza/anal.html)
www.volitve.org (http://www.volitve.org)
Združena lista socialnih demokratov (http://www.zlsd.si)
Združena lista socialnih demokratov - Volitve 2000 (http://www.novaenergija.com)
Copyright (c) 2001 Vít Hloušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.