Česká republika: transformující se nebo konsolidovaný politický systém?

Petr Fiala

Abstrakt

Při hodnocení stavu transformace a míry konsolidace je pro politickou vědu někdy obtížné odlišit, co je součástí specifických transformačních a demokratizačních procesů, a které procesy jsou standardní součástí konsolidované demokracie. Souvisí to mj. s často neuspokojivými teoretickými a metodologickými koncepcemi nových politologických oblastí označovaných pojmy tranzitologie a konzolidologie, (Crawford/Lijphard 1995, Beyme 1999) jejichž kvalitou resp. deficity se zde ovšem nechci zabývat. Cílem tohoto z jistého hlediska experimentálního textu, je aplikovat obecně užívaná kriteria a indikátory stavu transformace resp. konsolidace na český politický systém. Výstupem nemá být jen prvoplánové konstatování, zda je Česká republika již konsolidovaný politický systém nebo ne (i když takový závěr bude explicitně formulován), ale z příspěvku by mohlo pro čtenáře implicitně vyplynout, nakolik skutečně mají akceptované indikátory pro posouzení stavu konsolidace relevanci.

Bibliografická citace

Fiala, P. (2001). Česká republika: transformující se nebo konsolidovaný politický systém?. Středoevropské politické studie, 3(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3846

Klíčová slova

Česká republika; politické systémy; politický systém České republiky

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beyme, K.v.(1999): Osteuropaforschung nach dem Systemwechsel. Der Paradigmawandel der “Transitologie”. Osteuropa 3/99, s. 285- 304.
Crawford, B.; Lijphard, A. (1995): Explaining Political and Economic Change in Post-Communist Eastern Europe. Comparative Political Studies, Jul 95, Vol. 28, Iss. 2, s. 171-200.
Dančák, B.; Hloušek, V.; Urubek, T.(1999): Česká republika, in: Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. Brno: Masarykova univerzita, s. 69-102.
Fiala, P.(1994): Der tschechoslowakische Föderalismus. Eine Analyse der Krise eines föderativen Systems. In: Evers, T.(Hrsg.): Chancen des Föderalismus in Deutschland und Europa. Baden-Baden: Nomos 1994, s. 209 - 216.
Fiala, P.(1997a): Interessen und Außenpolitik. Politische Parteien und organisierte Interessen als relevante Faktoren der Außenpolitik der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland. In: Höhne, S.; Nekula, M.(Hg.): Sprache, Wirtschaft, Kultur: Deutsche und Tschechen in Interaktion. München: Iudicium, s. 31 - 44.
Fiala, P.(1997b): Funkce zájmových skupin v politickém systému ČR.. Parlamentní zpravodaj 10/96-97, s. 525 - 528.
Fiala, P.(1999a): Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik. Středoevropské politické studie, č. 1/1999, s. 10-18.
Fiala, P.(1999b): Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik. KAS/Auslandsinformationen, 07/99, s. 94 – 104.
Fiala, P.; Holzer, J.; Mareš, M.; Pšeja, P.(1999): Komunismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
Fiala, P.; Kříž, Z.(1997): Metody a strategie prosazování požadavků zemědělských zájmových skupin v ČR. Sborník Vojenské akademie v Brně. Řada C-D (aplikované sociální a ekonomické vědy), 1/97, s. 22 - 36.
Fiala, P.; Rožňák, P.; Schubert, K.; Šimíček, V.(1994): Politický systém Spolkové republiky Německo. Brno: Masarykova univerzita.
Fiala, P.; Mareš, M.; Pšeja, P.(1998): Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989. In: Večerník, J. (ed.): Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998. Praha: Academia 1998, s. 269 - 296.
IVVM (1999): Jak občané důvěřují některým institucím veřejného života. Institut pro výzkum veřejného mínění, listopad 1999, Praha.
IVVM (2000): Důvěra ústavním institucím. Institut pro výzkum veřejného mínění, 3.7.2000, Praha.
Juchler, J. (1994): Schwierige Demokratisierungsprozesse. Zur politischen Entwicklung in den Reformländer Osteuropas. Osteuropa 2/94, s. 125 – 141.
Juchler, J. (1997): Probleme der Demokratisierung in den osteuropäischen Transformationsländern. Osteuropa 9/97, s. 898 – 913.
Strmiska, M. (1999): Utváření českého multipartismu: příběh na pokračování. Politologický časopis 2/99, s. 162-169.
Urubek, T.(1998): Česká republika, in: Dančák, B. (ed.): Integrační pokusy ve středoevropském prostoru I. Brno: Masarykova univerzita, s. 25-42.
Copyright (c) 2001 Petr Fiala

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.