Anarchismus v České republice

Martin Bastl

Abstrakt

Anarchistické hnutí v České republice 90. let od svého rekonstituování v roce 1989 prošlo rychlým vývojem ke stavu, který do značné míry kopíroval rozložení anarchistických proudů v zemích západní Evropy. Z zárodků, které tvořilo Československé anarchistické sdružení, založené v létě 1989, a někteří lidé aktivní v Nezávislém mírovém sdružení, které vzniklo ještě o něco dříve, se počátkem 90. let začalo utvářet širší anarchistické hnutí, jehož koordinátorem se stala redakce časopisu A-Kontra. V době, která byla ještě do značné míry liberální, se toto hnutí počalo profilovat jako radikálně liberální, zčásti orientované na alternativně zaměřenou mládež a zčásti již tehdy jako sociálně kritické a potenciálně sociálně transformativní. Postupem doby, jak bytněly ekonomické problémy a zároveň ve společnosti opět sílily represivní tendence reprezentované širokým spektrem politických sil, anarchistické hnutí sláblo a zároveň v něm začal dominovat sociální prvek. Anarchisté byli stále méně “alternativní mládeží” a stále více studenty, dělníky i nezaměstnanými. Jejich program se přiblížil k anarchismu jakožto filosofii svobody, která je, jak pochopil již M. Bakunin, podmíněna ekonomickou nezávislostí. V této době na anarchistickou scénu v České republice vstupuje revoluční anarchismus.

Bibliografická citace

Bastl, M. (2000). Anarchismus v České republice. Středoevropské politické studie, 2(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3842

Klíčová slova

Česká republika; anarchismus

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

A.D. (1999): VIII. sjezd ČSAF, Existence č.4, s.4.

Dachau (1999): "Obě federace", Existence č.4, s.34.

Existence, roč. 2000

Manifest Československé anarchistické federace (http://www.volny.cz/csaf)

Samospráva a socialismus - Manifest Organizace revolučních anarchistů Solidarita, Solidarita, Brno 2000

Solidarita, roč. 2000

Wohlmuth, P. (1997): Obrana "zastaralého" a rozpoznávání hranic, Svobodná mysl č.10, s.60.

Základní programové body Federace sociálních anarchistů - členské sekce Mezinárodní asociace pracujících (http://fsa-map.virtualave.net)
Copyright (c) 2000 Martin Bastl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.