Transformace slovenské komunistické strany

Lubomír Kopeček

Abstrakt

Fenomén “sociáldemokratizace” bývalých komunistických stran se stal jedním z nejzajímavějších jevů, které přinesly systémové změny konce 80. a začátku 90. let. Dnes, více jak deset let po odstartování těchto proměn, je možné s odstupem času bilancovat a srovnávat úspěšnost této transformace v jednotlivých státech střední a východní Evropy. Tento referát se zaměřuje na přeměnu Komunistické strany Slovenska (KSS), přičemž se omezuje pouze na léta 1989 – 1991, tedy na první, nicméně asi nejdůležitější, fázi její transformace. Transformace, která skončila jen relativním úspěchem. Úspěchem proto, že na rozdíl od českých komunistů (Komunistické strany Čech a Moravy) u nichž transformace na sociálnědemokratickou stranu neproběhla vůbec, se transformace podařila. Avšak nově vytvořený subjekt – Strana demokratické levice (SDĽ) – sice měl ve slovenské politice 90. let značný význam, ale nestal se, na rozdíl od polských, maďarských či třeba litevských postkomunistů, hlavním pólem levé části slovenského politického spektra. Míru úspěšnosti transformace KSS ovlivnila celá řada faktorů. Tato analýza si vybírá pouze dva nejdůležitější, jež se naplno projevily v rozhodující době po změně režimu v roce 1989. Za prvé je to připravenost stranické elity k reformě strany a za druhé ochota členské základny tuto reformu akceptovat a podporovat. Komparačním rámcem, v němž je posuzována míra úspěchu transformace KSS jsou komunistické strany tří sousedních států – Polska, Maďarska a Česka. Maďarští a polští (post)komunisté (Maďarská socialistická strana a Sociální demokracie Polské republiky) jsou příkladem nejenom poměrně hladké transformace, ale i úspěšného procesu hegemonizace levé části politického spektra.

Bibliografická citace

Kopeček, L. (2000). Transformace slovenské komunistické strany. Středoevropské politické studie, 2(4). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3839

Klíčová slova

Slovensko; komunismus; Slovenská komunistická strana

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Attila, A.: Partial Consolidation of the East-Central European Parties – The Case of the Hungarian Socialist Party, Party Politics, 1995, n. 4, , pp. 491-514
Balut, A., Cabada, L.: Postkomunistické strany v České republice a Slovinsku, Politologická revue červen 2000/1
Dauderstädt, M.-Gerrits, A.-Győrgy, M.: Troubled Transition – Social Democracy in East Central Europe, Amsterdam 1999
Dudek,A.: Pierwsze lata III. Rzeczypospolitej, Kraków 1997
Ishiyama, J.: The Communist Successor Parties and Party organizational development in Post-communist Politics, Political Research Quarterly, 1999, n. 1, pp. 87 – 112.
Irmanová, E.: Kádárismus – vznik a pád jedné iluze, Praha 1998
Lipták, L (ed.): Politické strany na Slovensku, Bratislava 1992
Kitschelt, H.: Formation of Party Cleavages in Post-communist Democracies, Theoretical Propositions, Party Politics, 1995, n. 4, pp. 447-472
Krupavicius, A.: The Post-communist Transition and Institutionalization of Lithuania´s Party, Political Studies, 1998, XLVI.
Maňák, J.: Čistky v Komunistické straně Československa 1969 - 1970, Praha 1997
Pravda ročníky 1989-1991
Vykoupil, L.: Slovník českých dějin, Brno 1994
Waller, M.: Adaptation of the Former Communist Parties of East-Central Europe, A Case of Social-democratization?, Party Politics 1995, n. 4, pp. 473 - 490
Wiatr. J.: Socjaldemokracja wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2000
Copyright (c) 2000 Lubomír Kopeček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.