Kontinuita a diskontinuita ve vývoji stranicko-politického systému Lotyšska

Jakub Šedo

Abstrakt

The article presents an analysis of development of the party system in Latvia from 1918 and shows how continuity and discontinuity is reflected: elements taken over from previous establishments, personal continuity of contemporary political heads with the preceeding ones and continuity and discontinuity in the development from restoration of democrarcy.
Latvia took over a lot of elements from the inter-war period (e.g. the 1922 Constitution as a core of the present one), from the characteristcic features of the inter-war Latvia a unstability of goverments was preserved together with small alternation of governing parties, attempts on parties' renewal failed (only LSDSP remained in the parliament), the number of parliamentary parties decreased and independent representation of minorities as well as Latgale vanished. The autoritative establishment of 1934 – 1940 does not have any influence on the contemporary situation except for some references to the president of that period Karlis Ulmanis. German occupation and behaviour of Latvians during those years still contribute to the tension between Russia and Latvia. Many personages from the communist period managed to assept themselves on the political scene. The development from the democracy restoration is marked by high volatility and discontinuity, firts of all it is possible to follow the origin of parties and their representatives in the basic division of the political scene from the end of eighties on to national, pro-reform and anti-reform trends.

Bibliografická citace

Šedo, J. (2000). Kontinuita a diskontinuita ve vývoji stranicko-politického systému Lotyšska. Středoevropské politické studie, 2(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3831

Klíčová slova

politické systémy; stranické systémy; Lotyšsko; stranicko-politický systém Lotyšska

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura / Bibliography:

Bojtár, E.: Oloupení Evropy. Praha, Mladá fronta, 1994, 267 s.
Darski, J.: Politický vývoj v Pobaltí. In.: Střední Evropa, 40/1994, s. 100 – 109.
Drábek, A.: Vývoj lotyšského hospodářství. Studie průběhu hospodářské reformy v Lotyšsku 1993 – 1997. Praha, BALT – EAST, 1998, 79 s.
Fiala, P. – Strmiska, M.: Teorie politických stran. Brno, Barrister & Principal, 1998, 263 s.
Hloušek, V.: Stranické systémy Litvy a Lotyšska ve srovnávací perspektivě. In: Politologický časopis 2/1999, s. 104 - 120
Lappuke, R.: Lotyšsko. Historicko - politický medailon. In: Střední Evropa, 40/1994, s. 91 – 99.
Novák, M.: Systémy politických stran. Praha, Sociologické nakladatelství, 1997, 275 s.
Pospíšil, I.: Ruská menšina v Pobaltí: “etnické čistky” či náprava “minulých nespravedlností”? In.: Politologický časopis, 2/98, s. 204 – 209.
Rakovský, A.: Komunistická strana Lotyšska – od hegemonie k infiltraci. 22 s.
Rakovský, A.: Lotyšsko. In: Pobaltí v transformaci – politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska, Brno 2000, 20 s.
von Rauch, G.: The Baltic states. The years of independence. London, Hurst & Company, 1995, 265 s.
Schildberger, V.: Označení, organizace a dislokace ozbrojených organizací SS (Waffen SS). In: Morava v boji proti fašismu II, s. 293 – 314.
Šatava, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Praha, Ivo Železný, 1994, 385 s.
Švec, L. a kol.: Dějiny pobaltských zemí. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1996, 423 s.

Internetové zdroje:

Basic facts of Latvia. http://www.europeanforum.bot-consult.se/cup/Latvia
Cerúzis, R.: Dějiny Lotyšska. Lotyšský institut. http://www.latinst.lv/cz/dějiny.htm
Elections in Latvia. http://www.agora.stm.it/elections/election/country/lv.htm
Girnius, S.: Duma deputies urge Latvia to let Rubiks run for president. http://www.omri.cz
Girnius, S.: Former Latvian NKVD head dies in prison. http://www.omri.cz
Girnius, S.: Imprisoned former communist nominated for Latvia's president. http://www.omri.cz
Goble, P.: A disaster that did not happen. http://www.rferl.org/nca/features/1993/03/F.RU.9903191307.html
Guntis Ulmanis. A brief biography. http://www.rferl.org/nca/special/ulmanisúbio.html
History of legislature. http://www.saeima.lv/LapasEnglish/History-Visa.htm Lotyšský parlament. http://www.saeima.lv
Morvant, P.: Baltic Russians prefer Zyuganov; other ex-pats support Yeltsin. http://www.omri.cz
The political landscape of Latvia. http://www.europeanforum.bot-consult.se/cup/latvia
7th Saeima. http://www.saeima.lv/LapasEnglish/Saeima-Visa.htm
7th Saeima Elections. http://www.saeima.lv/LapasEnglish/7SaeimaElections-Visa.htm
Szymanowski, M.: Ruský už neznamená cizí.
http://www.respekt.inway.cz/842-15a.htm
Copyright (c) 2000 Jakub Šedo

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.