Moldavský multipartismus. Poznámka k interpretaci utváření moldavského systému politických stran (1990-1999)

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Vývoj moldavského multipartismu v devadesátých letech XX. století byl  nepochybně výrazně ovlivněn dědictvím patrimoniálního komunistického (sovětského) režimu. Tento fakt ovšem příliš nezjednodušuje interpretaci vývoje moldavského mnohastranického uspořádání.  V tomto případě je aplikace  modelů politického vývoje předpokládaných pro daný typ postkomunistických útvarů poněkud sporná, především v otázce působení křížících se, resp. překrývajících se a posilujících se cleavages  (cf. Kitschelt, Mansfeldová, Markowski, Tóka 1999; Crowther 1997).  Komplexní a konfliktní  politická, sociální, ekonomická, kulturní transformace prolínající se s národotvornými a státotvornými procesy s sebou přinesla četné překážky pro zformování pluralitní a přitom soudržné demokratické politické obce a vytvořila  nepříliš nadějné vyhlídky na  etablování přiměřeně strukturovaného a konsolidovaného kompetitivního systému politických stran v moldavském kontextu, přinejmenším v krátkodobé (a konec konců i ve střednědobé) perspektivě.  Nelze samozřejmě tvrdit, že by se snad všechny aktuálně či potenciálně destabilizující momenty a konfliky  bezprostředně a přímočaře promítaly do vývoje stranicko-politického uspořádání Moldavska. Tato utvářející se stranicko-politická soustava byla ovlivňována různými, více či méně proměnlivými kombinacemi exogenních a endogenních činitelů, přičemž některé z těchto kombinací  favorizovaly relativní stabilizaci stranického systému; pochopitelně ovšem  nikoli bezpodmínečně, trvale a neomezenou měrou, nýbrž vždy určitým způsobem v daném - a proměnám podléhajícím - partikulárním rámci  v konkrétních fázích vývoje moldavské stranické soustavy. Jednalo se však spíše jen o náběhy, které nevedly k jednoznačnému a efektivnímu překonání  prvků  chaotičnosti a k dynamické stabilizaci pluralitního kompetitivního systému. Z tohoto úhlu pohledu není souhrnná bilance vývoje moldavského multipartismu  příliš příznivá. Na sklonku devadesátých let XX. století se moldavská mnohastranická soustava ve svých základních, nejvíce "systémových" rysech  a co do své celkové performance jevilo stále jako  velmi "nezralé" a svým způsobem také zranitelné, křehké uspořádání. To z něj ovšem nečiní nezajímavý předmět studia; spíše naopak  Na moldavském příkladu se totiž  dají  ilustrovat obecné problémy institucionalizace postkomunistických (zejména postsovětských) stranicko-politických soustav, přičemž zvláštní kontext, průběh a výsledky utváření moldavského multipartismu jsou  velmi zajímavé rovněž  samy o sobě.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2000). Moldavský multipartismus. Poznámka k interpretaci utváření moldavského systému politických stran (1990-1999). Středoevropské politické studie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3816

Klíčová slova

Moldávie, multipartismus, politické strany

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ágh, A. (1998): The End of the Beginning: the Partial Consolidation of East Central European Parties and Party Systems, in: Pennings, P., Lane J.-E. (red.): Comparing Party System Change, Routledge, London, s. 202-216.

Crowther, W. (1997): The Politics of Democratization in Postcommunist Moldova, in: Dawisha, K., Parrot, B. (red.): Democratic Changes and Authoritarian Reactions in Russia, Ukraine, Belarus, and Moldova, Cambridge University Press, Cambridge, s. 282-329.

Crowther, W. (1998): Ethnic Politics and the Post-Communist Trqansition in Moldova, Nationalities Papers, XXVI, n. 1, March 1998, s. 147-164 (el. verze).

Crowther, W., Roper, S. D. (1996): A Comparative Analysis of Institutional Development in the Romanian and Moldovan Legislatures, in: Olson, D. M., Norton, Ph. (red.): The New Parliaments of Central and Eastern Europe, Frank Cass, London, s. 133-160.

Enciu, N. (1997): Frontul Popular Crestin Democrat, in: Partide politice, Arena Politicii (http://ziua.rdsnet.ro/Political_ Arena/).

European Forum (1997): The Political Landscape of Moldova, European Forum, (http://www.europeanforum.bot-consult.se/cup/moldova/parties.htm).

Juc, V. (1997): Partidul Fortelor Democratice, in: Partide politice, Arena Politicii (http://ziua.rdsnet.ro/Political_ Arena/).

King, Ch. (1994): Moldova, in: Szajkowski, B. (red.): Political Parties of Eastern Europe, Russia and the Successor States, Longman, Harlow, s. 293-311.

Kitschelt, H., Mansfeldová, Z., Markowski, R., Tóka, G. (1999): Post-Communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation, Cambridge University Press, Cambridge.

Kolsto, P., Malgin, A. (1998): The Transnistrian Republic: A Case of Politicized Regionalism

Nationalities Papers, XXVI, n. 1, March 1998, s. 103-127 (el. verze).

Mark, R. A. (1995): Moldova. Probleme mit der nationalen und staatlichen Selbstfindung, Ethnos-Nation, III, H. 1, s. 27-39 (el. verze)..

Meurs, W. van (1998): Carving a Moldavian identity out of history, Nationalities Papers, XXVI, n. 1, March 1998, s. 39-56 (el. verze).

Munteanu, I. (1997): Partidul Comunistilor din Moldova, in: Partide politice, Arena Politicii (http://ziua.rdsnet.ro/Political_ Arena/).

Oprunenco, A. (1997): Miscarea "Unitatea-Edinstvo", in: Partide politice, Arena Politicii (http://ziua.rdsnet.ro/Political_ Arena/).

Shafir, M. (1998): Moldova’s Upcoming Parliamentary Elections (Part One; Part Two), RFE/RL Newsline, 19-20 March 1998 (http://www.rferl.org/newsline/1998/03/)..

Shafir, M. (1999): Lucinschi Baba and the Moldovan Parliamentary Deputies, RFE/RL Newsline, 13 July 1999 (http://www.rferl.org/newsline/1999/07/).

Siscanu, I. (1997): Partidul Democrat Agrar din Moldova, in: Partide politice, Arena Politicii (http://ziua.rdsnet.ro/Political_ Arena/).

Strmiska, M. (1999): Pluralita, polarita a geneze nových středo- a východoevropských systémů politických stran, in: Strmiska, M. (red.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, Masarykova univerzita, Brno, s. 11-36.

Uniunea Social-Democrata din Moldova, 1999 (http//www.furnica.md/usdfs/usdfsmain.htm).
Copyright (c) 2000 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.