Zahraničně-politické koncepce české krajní pravice

Roč.2,č.1(2000)

Abstrakt

Česká krajní pravice je v polistopadovém období tvořena různými organizacemi a skupinami. V tomto politickém prostoru nalezneme relativně velkou politickou stranu s určitým (byť malým) vlivem v rámci celého stranicko-politického systému, další strany (v kontextu stranicko-politického systému zcela marginální), občanská sdružení, neregistrované organizace (někdy tvořené okruhem přispěvatelů určitého periodika) i militantní skupiny (většinou pobočky mezinárodních, resp. transnacionálních organizací), propojené s ultrapravicovou skinheadskou scénou (Mazel 1998: 197-261). Žádná z částí české krajní pravice se v průběhu polistopadového vývoje nestala natolik relevantní politickou silou, aby mohla významněji ovlivňovat směřování české zahraniční politiky. Určité možnosti v daném směru získalo pouze Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR-RSČ) v letech 1996-1998, kdy tato strana měla možnost potencionálně zvrátit určité zahraničně politické kroky tehdejší menšinové Klausovy a později poloúřednické Tošovského vlády, avšak pouze v návaznosti na postoj České strany sociálně demokratické (popř. její části) a Komunistické strany Čech a Moravy. S ohledem na zaujetí státotvorných postojů většinou poslanců ČSSD se tak ale nestalo. Důsledky činnosti české krajní pravice na českou zahraniční politiku (resp. na “image ČR” v zahraničí) tak byly pouze nepřímé a souvisely s různými medializovanými aférami, skandálními výroky, jednáním či brachiálními útoky exponentů ultrapravice.


Klíčová slova:
politické strany; zahraniční politika; extremismus; pravice; krajní pravice; SPR-RSČ; Miroslav Sládek
Biografie autora

Miroslav Mareš

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno.

Člen redakční rady Středoevropských politických studií, odborný asistent katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Reference

Prameny:

Bratrské vlastenecké hnutí:

Program B. V. H., Česká krev 1/1995, str. 5.

Hnutí národního sjednocení:

Základní ideje Hnutí národního sjednocení, Hnutí národního sjednocení, Nejdek 1996.

Národní aliance:

Všem, kteří zůstali nepokořeni (propagační leták) 1999a.

Základní body programu Národní aliance (propagační leták) 1999c.

Národní front castistů:

Politický program Národního frontu castistů, nedat.

Republikánská mládež:

Republikánská mládež: Program Republikánské mládeže, Republika 45/1998, str. 4.

SPR-RSČ:

Rakousko povstalo, Republika 6/2000, str. 1.

Sládek, M.: Znamení doby, SPR-RSČ, místo vydání neuvedeno, 1994.

Sládek, M.: To, co mám na mysli, je svoboda, místo vydání neuvedeno, 1995.

Sládek, M.: Právě váš hlas rozhodne, SPR-RSČ, místo vydání neuvedeno, 1996.

Sládek, M.: Proč budu volit SPR-RSČ. Nikdy jsem vám nelhal, Duel, Praha 1998.

Úkoly současné a perspektivní, In: Materiály z ustavujícího sjezdu konaného dne 24. února 1990 v Praze, 1990.

Volební program Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa, 1992.

SPR-RSČ vyhlašuje 17 naléhavých opatření pro záchranu životního prostředí v naší zemi, Republika 21/1992, str. 2.

Program Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa k obnově naší země a jejímu ekonomickému, kulturnímu i politickému povznesení, 1996.

Programové teze (http://www.spr-rsc.cz/Teze.html) 1998.

Plakát “Achtung-Pozor!” 1998.

II. pracovní verze programu SPR-RSČ, Republika 43/1999, str. 4.

Výzva “10 let stačilo, neděkujme, odejděte”, Republika 50/1999, str. 4.

Vlastenecká fronta:

Program Vlastenecké fronty, nestr., 1993.

Akční program Vlastenecké fronty (http://www.vlast.cz/program.html), 1998.

Vlastenecká liga:

Program občanského sdružení Vlastenecká liga, nedatováno.

Literatura:

Beyme, K. von: Rechtsextremismus in Osteuropa. In Falter, J. W., Jaschke, H.-G., Winkler, J. R.: Rechtsextremismus. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung. Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 27/1996, Westdeutscher Verlag, Opladen 1996, str. 421-442.

Dvořáková, V.: Strany radikální pravice, Politologická revue 1/1997, str. 6-19.

Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1998.

Chmelík, J.: Extremismus, Ministerstvo vnitra České republiky – sekce personální práce a vzdělávání Policie ČR, Úřad vyšetřování pro Českou republiku, Praha 1997.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci: Kriminologické a právní aspekty extremismu, IKSP, Praha 1999.

Kotyk, V. (ed): Česká zahraniční politika. Úvahy o prioritách, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1999.

Lijphart, A.: Political Parties: Ideologies and Programms. In Butler, D., Penniman, H. R., Ranney, A.: Democracy at the Polls. A Comparative Study of Competitive National Elections, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington and London 1981, s. 26-51.

Mareš, M.: České politické strany a zahraniční politika, Mezinárodní vztahy 1/1999, str. 7-20.

Mazel, M.: Oponenti systému, In: Fiala, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1998.

Stöss, R.: Rechtsextremismus in vereinten Deutschland, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999.

Metriky

1138

Views

165

RTF views

457

HTML views