Utváření rumunského multipartismu (1990-1999). Pluralita a polarita rumunského systému politických stran

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Geneze rumunského stranicko-politického uspořádání představuje specifickou kapitolu vývoje postkomunistických stranických systémů středovýchodní Evropy a Balkánu. Formování rumunského multipartismu bylo nesporně výrazně ovlivněno zvláštními, ambivalentními rysy rumunského procesu demokratizace z počátku devadesátých let XX. století, včetně způsobu svržení Ceausescova regimu, podoby popřevratové stabilizace a reprodukce post-Ceausescovského establishmentu, relativní kontinuity byrokratického aparátu, erupcí manipulovaného davového násilí a jejich politického impaktu, extenzívního uplatnění elementů vyostřené adversariality v boji o moc a při profilování hlavních stranicko-politických opcí apod. Není proto divu, že při hodnocení popřevratového politického vývoje byl často zdůrazňován fenomén “rumunské výjimečnosti” (Romanian exceptionalism; cf. Tismaneanu 1997) a že někteří badatelé v této souvislosti zdůrazňovali prvky “latinoamerikanizace” (cf. Gallagher 1995; Ágh 1998a) rumunského politického života. Nic se ovšem nemá přehánět a tudíž ani provokativní teze o “latinoamerikanizaci” by neměla vést k heuristicky kontraproduktivnímu vyčlenění či k periferizaci “rumunského tématu” v rámci výzkumu evropských postkomunistických fenoménů. Nejde tu však o propagování eliminace teze o “latinoamerikanizaci”. Jde spíše o to, posoudit jednotlivé aspekty tohoto fenoménu v patřičných souvislostech. To platí i pro zkoumání utváření rumunského mnohastranického uspořádání. Samozřejmě není a nemůže být záměrem tohoto krátkého článku pokoušet se pojednat tuto problematiku v její plné šíři. Chci zde prozkoumat několik dle mého názoru pozoruhodných a s výše zmíněným tématem úzce souvisejících momentů vývoje plurality a polarity rumunského multipartismu, které jsou důležité pro jeho typologii a komparaci s jinými postkomunistickými stranickými soustavami.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2000). Utváření rumunského multipartismu (1990-1999). Pluralita a polarita rumunského systému politických stran. Středoevropské politické studie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3812

Klíčová slova

politické strany, Rumunsko, multipartismus, systémy politických stran

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ágh, A. (1998a): Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans, Edward Elgar, Cheltenham.

Ágh, A. (1998b): The Politics of Central Europe, Sage, London.

Ágh, A. (1998c): The End of the Beginning: the Partial Consolidation of East Central European Parties and Party Systems, in: Pennings, P., Lane J.-E. (eds.): Comparing Party System Change, Routledge, London, s. 202-216.

Cartarescu Ilinca, C. (1999): Cealalta parte: opozitia, Sfera Politicii, n. 66, on-line (http://www.dntb.ro/sfera/66/bilant-art7.html).

Coppedge, M. (1998): The Dynamic Diversity of Latin American Party Systems, on-line version (http://www.nd.edu:80/~mcoppedg/crd/ddlaps.htm).

Crowther, W, Roper, S. D. (1996): A Comparative Analysis of Institutional Development in the Romanian and Moldovan Legislatures, in: Olson, D. M., Norton, Ph. (eds.): The New Parliaments of Central and Eastern Europe, Frank Cass, London, s. 133-160.

Gabanyi, A. U. (1997): Das Parteiensystem Rumäniens, in: Segert, D., Stoss, R., Niedermayer, O. (eds.): Parteiensysteme in postkommunistischen Gessellschaften Osteuropas, Westdeutscher Verlag, Opladen, s. 181-236.

Gallagher, T. (1995): Romania After Ceausescu: The Politics of Intolerance, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Gallagher, T. (1996): The Emergence of New Party Systems and Transitions to Democracy. Romania and Portugal Compared, in: Pridham, G., Lewis, P. G. (eds.): Stabilising fragile democracies. Comparing new party systems in Southern and Eastern Europe, Routledge, London, New York, s. 206-228.

Gilberg, T. (1990): Nationalism and Communism in Romania. The Rise and Fall of Ceaucescu's Personal Dictatorship, Westview Press, Boulder.

Grilli di Cortona, P. (1997): Da uno ai molti. Democratizzazione e rinascita dei partiti in Europa orientale, il Mulino, Bologna.

Ionescu, D. (1993): Has Romania's Ruling Party Become Stronger or Weaker?, RFE/RL Research Report, II, n. 34, 27 August 1993, s. 15-20.

Ionescu, L. (1998): PNL - iesirea din pluton, Sfera Politicii, n. 59, aprilie 1998, on-line (http://www.dntb.ro/sfera/arhiva/nr59a/articole/articol6text.htm).

Ionita, S. (1997): Sistemul de partide din Romania, Sfera Politicii, n. 52 , on-line (http://www.dntb.ro/sfera/52/ionita.htm).

Ishiyama, J. T. (1998): Strange Bedfellows: Explaining Political Cooperation Between Communist Successor Parties and Nationalists in Eastern Europe, Nations and Nationalism, IV, Part 1, January 1998, s. 61-85.

Mainwaring, S. (1999): Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil, Stanford University Press, Stanford.

Mainwaring, S., Scully, T. R. (1995): Introduction. Party Systems in Latin America, in: Mainwaring, S., Scully, T. R. (eds): Building Democratic Institutions. Party Systems in Latin America, Stanford University Press, Stanford, s. 1-34.

Mair, P. (1997): Party System Change. Approaches and Interpretations, Clarendon Press, Oxford.

Mihut, L. (1994): The Emergence of Political Pluralism in Romania, Communist and Post-Communist Studies, XXVII, n. 4, December 1994, s. 411-422.

Minnick, B. (1999): Changes and Inconsistencies in the Romanian Parliament and Government, East European Studies Occasional Paper, (http://wwics.so.edu/PROGRAMS/REGION/ees/occasional/minnick51.html).

Perseil, S. (1996): Fenomenul partizan în România, Sfera Politicii, n. 44-45, on-line (http://www.dntb.ro/sfera/45/perseil.htm).

Pop-Eleches, G. (1999): Separated at Birth or Separated by Birth? The Communist Successor Parties in Romania and Hungary, East European Politics and Societies, XIII, n. 1, Winter 1999, s. 117-147.

Roper, S. D. (1994): The Romanian Party System and the Catch-All Party Phenomenon, East European Quarterly, XXVIII, n. 4, Winter 1994, start page 519 (on-line version).

Roper, S. D. (1998): From Opposition to Government Coalition: Unity and Fragmentation within the Democratic Convention of Romania, East European Quarterly, XXXI, n. 4, January 1998, pp 519-542 (on-line version).

Shafir, M. (1992a): Romania's Elections: Why the Democratic Convention Lost, RFE/RL Research Report, I, n. 43, 30 October 1992, s. 1-7.

Shafir, M. (1992b): Romania's Elections: More Change that Meets the Eye, RFE/RL Research Report, I, n. 44, November 1992, s. 1-8.

Shafir, M. (1993): Romania: The Rechristening of the National Salvation Front, RFE/RL Research Report, II, n. 27, 2 July 1993, s. 22-26.

Shafir, M. (1994): Romanian Politics in Turmoil, RFE/RL Research Report, III, n. 29, 22 July 1994, s. 1-6.

Shafir, M.: (1996): Alegerile din România: un sufragiu istoric, Sfera Politicii, n. 45, on-line (http://www.dntb.ro/sfera/45/shafir.htm).

Shafir, M. (1999): The Mind of Romania’s Radical Right, in: Ramet, S. P. (ed.): The Radical Right in Central and Eastern Europe, The Pennsylvania University Press, University Park, s. 213-232.

Shafir, M. (2000): Radical Politics in East-Central Europe, Part I-III, RFE/RL East European Perspectives, I-II, November 1999 - January 2000, (http://www.rferl.org/eepreport/index.html).

Strmiska, M. (1999): Pluralita, polarita a geneze nových středo- a východoevropských systémů politických stran, in: Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, Msarykova univerzita, Brno, s. 11-36.

Szajkowski, B. (1991): Romania, in: Szajkowski, B. (ed.): New Political Parties of Eastern Europe and the Soviet Union, Longman, Harlow, s. 219-249.

Szajkowski, B., Bing, R. (1994): Romania, in: Szajkowski, B. (red.): Political Parties of Eastern Europe, Russia and the Successor States, Longman, Harlow, s. 343-405.

Tismaneanu, V. (1997): Roman Exceptionalism? Democracy, ethnocracy, and uncertain pluralism in "post-Ceausescu" Romania, in: Dawisha, K., Parrot, B. (eds.): Politics, Power and Struggle for Democracy in South-East Europe, Cambridge University Press, Cambridge, s. 403-451.

Verheien, T. (1999): Romania, in: Elgie, R. (ed): Semi-Presidentialism in Europe, Oxford University Press, Oxford, New York 1999, s. 193-215.
Copyright (c) 2000 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.