Parlamentní volby v Chorvatsku 2000

Vít Hloušek

Abstrakt

3. 1. 2000 proběhly volby do dolní komory chorvatského parlamentu - Poslanecké sněmovny (Zastupnički dom). V následujícím příspěvku se pokusíme shrnout vývoj volebního zákonodárství v letech 1992-1999, průběh a výsledky voleb a z nich plynoucí důsledky pro chorvatský politický (a zejména stranický) systém.

Bibliografická citace

Hloušek, V. (2000). Parlamentní volby v Chorvatsku 2000. Středoevropské politické studie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3811

Klíčová slova

Chorvatsko; volební studie; parlamentní volby; chorvatské volby 2000;

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Central Europe Review (http://www.ce-review.org) (= CER)

CSCE (1992): Parliamentary And Presidential Elections in an Independent Croatia (http://www.house.gov/csce/croatia92.htm).

CSCE (1995): Parliamentary Elections in Croatia - 1995 (http://www.house.gov/csce/croatia95.htm).

Derksen, W. (2000): Elections in Croatia (http://www.agora.stm.it/elections/election/croatia.hrm).

HLOUŠEK, V. (1999a): Stranický systém Chorvatska - nedokončená transformace. In: Strmiska, M. (ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita (= Studie MPÚ, svazek 9). Brno, s. 105-130.

HLOUŠEK, V. (1999b): Uměle vytvořená většina? Systém politických stran Chorvatska. Politologický časopis, č. 4, s. 414-433.

HLOUŠEK, V.; STRMISKA, M. (1999): The Predominant Party System In The Post-communist Croatia. Some Remarks. Středoevropské politické studie, č. 1, (http://www.iips.cz/cisla/texty/clanky/prepa1.html).

Izborne jedinice (http://www.izbori.net/izbori/Jedinice/index.htm).

Izborni zakon (http://www.izbori.net/izbori/zakon/ZOIJ.htm).

MF Dnes, roč. 1999-2000.

PELIKÁN, J. (2000): Mesičova káva má zvláštní příchuť. Právo, 9. 2., s. 6.

Rezultati izbora ukuopno za cijelu Republiku Hrvatsku (http://www.izbori.hr/predsjed/prezult/krez_p01.htm).

Sabor 2000 (http://www.izbori.net/r/index.htm).

Ustav Republike Hrvatske. In: Blaustein, A. P.; Flanz, G. H. (1992): Constitutions of the Countries of the World. Bd. V. New York.

Zakon o izborima zastupnika (http://www.izbori/zakon/ZOIZ.htm).Copyright (c) 2000 Vít Hloušek

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.