Polsko-ukrajinské vztahy: úspěšný model řešení etnických problémů?

Roč.1,č.2(1999)

Abstrakt
V perspektivě středovýchodní Evropy hrají velmi podstatnou roli vztahy mezi jednotlivými národy žijícími v tomto prostoru. Zvláštní místo tu zaujímají vztahy zatížené obtížným historickým dědictvím. Je možno zmínit poměr mezi Maďary a Slováky, Chorvaty a Srby nebo Poláky a Rusy. Specifickým vývojem potom prošlo soužití Poláků a Ukrajinců. Po roce 1989 se pokusily politické reprezentace obou národů o nastolení nového modelu vzájemných vztahů. Úspěšností tohoto pokusu po deseti letech se zabývá tato stať.
Reference

Batowski, H.: Pojecie polityczne Galicji wschodniej, in: Ukraińska myśl politiczna v XX wieku, Kraków 1993, s. 33 - 43.

Burant, S.: Ukraine and Poland: Toward a Strategic Partnership, in: Politychna Dumka 1/1998, s. 95-109.

Całka, M.: Stosunki z Rosją, in: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1995, Warszawa 1996, s. 100 -102.

Całka, M.: Nová geopolitická situace Polska po pádu komunismu a rozpadu SSSR, in: Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost, Praha 1998, s. 45 - 54.

Davies, N.: Boże igrzysko, Kraków 1994.

Duleba, A: Koniec súčasnej strednej Európy? Ukrajina a Slovensko po prvej vlne rozšírenia NATO, Bratislava 1998, s. 62 - 68.

Grodzki, R.: Ukraina - Polska, Wczoraj - dziś - jutro, in: Przegłąd zachodni 4/1997, s. 213-218.

Piotrowski, T.: Ukrainian Integral Nationalism - Chronological Assement and Bibliography, Toronto 1997

Pułaski, M. (ed.): Ukraińska myśl polityczna w XX. wieku, Kraków 1993

Siwicki, M.: Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, Warszawa 1992, tom I-II., s. 5

Skrzydlo,A.: Development of Transfrontier and inter-Regional Cooperation in: Yearbook of the Polish Foreign Policy 1997, Warsaw 1997, s. 87-93.

Świeboda, P./Ławacz,M.: The President of Poland´s Activity in the Foreign Affairs, in: Yearbook of the Polish Foreign Policy 1997, Warsaw 1997, s. 199 - 204.

Wizimirska, B.: The Carpathian Euroregion, in: Yearbook of the Polish Foreign Policy 1997, Warsaw 1997, s. 95 -99.

Zięba, A: Historia a współeczne stosunki polsko-ukraińskie, in: Przegłąd polonijny 4/1993, s. 125 - 143

Metriky

783

Views

169

RTF views

1939

HTML views