Lidová unie národní a sociální záchrany a vývoj ortodoxně-komunistického proudu v České republice

Miroslav Mareš

Abstrakt

V průběhu vývoje komunisticky orientované části politického spektra v České republice došlo několikrát k eskalaci napětí a zvýšení intenzity vzájemných střetů mezi reprezentanty jednotlivých proudů, personálně i organizačně navazujících na předlistopadovou Komunistickou stranu Československa. Proces jejich profilace byl v zásadě ukončen v roce 1993 v souvislosti s konáním III. sjezdu KSČM 26. 6. 1993 v Prostějově, na němž se vedení KSČM ujali reprezentanti tzv. neokomunistického proudu.

Bibliografická citace

Mareš, M. (1999). Lidová unie národní a sociální záchrany a vývoj ortodoxně-komunistického proudu v České republice. Středoevropské politické studie, 1(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3802

Plný Text:

RTF HTMLCopyright (c) 1999 Miroslav Mareš

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.