Lidová unie národní a sociální záchrany a vývoj ortodoxně-komunistického proudu v České republice

Roč.1,č.2(1999)

Abstrakt
V průběhu vývoje komunisticky orientované části politického spektra v České republice došlo několikrát k eskalaci napětí a zvýšení intenzity vzájemných střetů mezi reprezentanty jednotlivých proudů, personálně i organizačně navazujících na předlistopadovou Komunistickou stranu Československa. Proces jejich profilace byl v zásadě ukončen v roce 1993 v souvislosti s konáním III. sjezdu KSČM 26. 6. 1993 v Prostějově, na němž se vedení KSČM ujali reprezentanti tzv. neokomunistického proudu.
Metriky

425

Views

194

RTF views

183

HTML views