Proces transformace KDU-ČSL ve stranu moderního typu

Petr Suchý

Abstrakt

KDU-ČSL v rámci současného českého politického spektra zaujímá nezanedbatelné postavení. Tato pozice ovšem není výsledkem nahodilým, nýbrž je výsledkem mnoha důležitých politických procesů, které se ve straně udály, a jež byly  ovlivněny jak průběhem celospolečenské transformace, tak mnoha důležitými změnami uvnitř strany. Cílem tohoto příspěvku je popsat a analyzovat, v časovém rozmezí od počátku devadesátých let do současnosti, nejdůležitější momenty relevantní pro přeměnu ČSL, poznamenané a zkompromitované svou dlouhodobou participací na činnosti Národní fronty, v křesťansko-demokratickou stranu moderního typu.

Bibliografická citace

Suchý, P. (1999). Proces transformace KDU-ČSL ve stranu moderního typu. Středoevropské politické studie, 1(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3798

Klíčová slova

politické strany; KDU-ČSL; stranický systém

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Pro křesťanský, demokratický, vlastenecký a socialistický charakter ČSL. Místo vydání neuvedeno 18. 1. 1989

Všem členům Československé strany lidové, místo vydání neuvedeno, nedatováno.

Komise pro přípravu mimořádného sjezdu ČSL: Návrh programu Čs. strany lidové pro mimořádný sjezd strany. Místo vydání neuvedeno, 23. 7. 1990.

Programová komise strany za reálný výsledek voleb považovala zisk 10 % hlasů v Čechách a 20 - 25 hlasů na Moravě. Závěry programové komise. Místo vydání neuvedeno, nedatováno.

Svatováclavská koaliční dohoda - dokument podepsaný 28. září 1999 představiteli jednotlivých stran Čtyřkoalice dále prohlubující jejich vzájemnou spolupráciCopyright (c) 1999 Petr Suchý

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.