Bělorusko – obraz postkoloniální země

Břetislav Dančák

Abstrakt

Úvodní studie k problematice současného politického vývoje Běloruska je zaměřena na feno-mén prezidentství Alexandra Lukašenka a jeho nejcharakterističtější projevy. Politický pro-gram prezidenta má pro současnost a budoucnost Běloruska zásadní a v jistém smyslu i de-terminující význam. Stěžejním se přitom jeví úsilí podemlít zbytky suverénní státnosti Bělo-ruska a nahradit je nějakou formou restaurovaného SSSR se zvláštním důrazem na relace s Ruskem. To se projevuje v zahraniční i vnitřní politice. V tomto kontextu nelze ani zcela vyloučit, že Lukašenko ve své představivosti míří k výšinám kremelského trůnu. Na ruské politické scéně však nepředstavuje významnější mocenský prvek a nadále zůstává na periferii.

Bibliografická citace

Dančák, B. (1999). Bělorusko – obraz postkoloniální země. Středoevropské politické studie, 1(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3764

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

  • Brzeziński, Z.: Wielka szachownica. Główne cele polityki amerikańskiej,Warszawa 1998.
  • Davies, N.: Europe a History, Oxford – New York 1996.
  • Litera, B.: Problémy spolupráce a integrace zemí postsovětského prostoru, In: Litera, B., Švec, L., Wanner, J., Zilynskyj, B.: Rusko? Vzájemné vztahy postsovětských republik, Praha 1998.
  • Owsiannik, S. & Striełkowa, J.: Władza a społeczeństwo, Białoruś 1991 – 1998, Warszawa 1998
  • Zieliński, E.: Referendum w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, In: Staszewski, M.,T. (ed.): Referendum konstytucyjne w Polsce, Warszawa 1997.
Copyright (c) 1999 Břetislav Dančák

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.